Wielka Gala Dusza Mazur XVIII - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
XVIII WIELKA GALA „DUSZA MAZUR” I WYBÓR WOLONTARIUSZ ROKU 2022.
 
15 grudnia w Domu Kultury odbyła się jubileuszowa XVIII Wielka Gala „Dusza Mazur”, podczas której zaprezentowana została roczna działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Punktem kulminacyjnym Gali był wybór Wolontariuszy Roku 2022. W kategorii Wolontariat Młodzieżowy Wolontariuszką Roku została Martyna Sztabińska, zaś w kategorii Wolontariat Senioralny Wolontariuszem Roku został Ryszard Mikulski. Wyróżnienia i ogromne podziękowania otrzymali też Barbara Mikulska, Zofia Remiszewska, Anna Krasowska, Teresa Kożan, Jadwiga Syta- Joroch, Agnieszka Trzcińska, Stanisław Kierod, wolontariusze, którzy ogarniali stosy darów, pakowali produkty żywnościowe, organizowali transporty, prowadzili sklep darmowy dla gości z Ukrainy. Z taką ekipą można zrobić wiele. Wielkie Gratulacje.
Nie obyło się też od podziękowań, za dotychczasową współpracę i pomaganie, dla sponsorów i ludzi dobrego serca: Panu Staroście Andrzejowi Nowickiemu, Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Piskiego Pani Irenie Jatkowskiej, Panu Burmistrzowi Rucianego – Nidy Piotrowi Felińskiemu, Pani Sekretarz Danucie Kowalewskiej, Pani Przewodniczącej Rady Gminy Agnieszce Kręciewskiej, Pani Burmistrz Białej Piskiej Beacie Sokołowskiej, Pani Dyrektor Domu Kultury w Białej Piskiej Halinie Zawalich, Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Monice Ryży, Pani Monice Dauksz, Panu Dyrektorowi Domu Kultury w Rucianem- Nidzie Bogusławowi Trupaczowi, Pani Radnej Powiatu Piskiego Lidii Borys- Dymczyk, Pani Halinie Miszczuk i Panu Eugeniuszowi Faryj, Pani Annie Rzepko, Pani Monice Kozickiej i Panu Tadeuszowi Skrobskiemu, wszystkim, którzy nam pomagali.
Warto podkreślić, iż swoją obecnością zaszczyciła Wielką Galę delegacja przyjaciół z Litwy z Alitusa, za co serdecznie dziękujemy.
Podczas całego wieczoru, w zapełnionej po brzegi widowni, królowała muzyka, piosenka, wzruszenie i polsko- ukraińska atmosfera serdeczności.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich występujących nieodpłatnie artystów: Zespołowi MDM z Panem Dariuszem Borkowskim na czele, Piskiemu Chórowi Kameralnemu pod batutą Lecha Osrowskiego, Sygnalistom z Zespołu Szkół Leśnych i Pani Joannie Wolwark, Kapeli Swojaki i jej prowadzącym Pani Monice Święckiej i Panu Arkadiuszowi Dońcowi. Szczególne podziękowania należą się naszym konferansjerkom Mai Kierod i Karolinie Kołodziejczyk.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy do fotorelacji.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści