Akademia Wolontariatu - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
AKADEMIA WOLONTARIATU – NAKRĘĆ SIĘ NA WOLONTARIAT.
 
Zlotu Wolontariuszy Warmii i Mazur.
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży realizuje projekt „ Zlot Wolontariuszy Warmii i Mazur” Masz wolny czas? Chcesz w życiu zostawić swój ślad ? Pragniesz pomagać innym? Dołącz do nas?    .
 
Zlot odbędzie się w Rucianem- Nidzie w dniach 18-19.10.2019r. w Hotelu Nidzkim i będzie służył promocji i rozwojowi wolontariatu na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zlot będzie swoistą formą dialogu wolontariuszy, przestrzenią do nawiązania trwałych kontaktów, wymiany dobrych praktyk, okazją do odnowienia starych przyjaźni i zawiązania nowych. Będzie to wydarzenie ważne dla organizacji prowadzących wolontariat, które na co dzień, z różnych powodów nie spotykają się ze sobą i nie mogą budować wspólnego mianownika dla swoich działań.
 
Co planujemy: blok zajęć integracyjnych - warsztaty podnoszące umiejętności współpracy i budowania partnerstw, wypracowanie narzędzi ułatwiających współpracę, warsztaty w grupach w zakresie opracowywania  założeń samopomocowych, w tym pedagogika zabawy , tworzenie mapy diagnozy, problemów, zasobów oraz poznawanie nowych  metod aktywizujących.
 
Zostaną również zorganizowane dwie wizyty studyjne: do Olsztyna i Ełku. Przeprowadzone zostaną  konkursy z nagrodami: konkurs  fotograficzny  „ Wolontariat w Obiektywie”  oraz konkurs  literacki  „Wolontariat Piórem”. Projekt zakończymy Organizacją Święta Wolontariusza podczas Wielkiej Gali „Duszy Mazur”.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści