Dusza Mazur XII - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Dusza Mazur XII.
To już XII Wielka Gala „Dusza Mazur” już za nami. 15 grudnia 2016 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, jak co roku, odbyła się „Dusza Mazur XII”. Była to doskonała okazja, by podsumować roczną działalność Stowarzyszenia i Programu „Działaj Lokalnie IX”. Uroczystość otworzyli nasi niestrudzeni Wolontariusze: Marta  Garlińska, Magdalena Buła i Wiktor Magdaleński. Licznie przybyłych Gości tradycyjnie powitała Prezes Stowarzyszenia, Pani Alina Kierod. Swoją obecnością Wielką Galę zaszczycił Starosta Powiatu Pisz Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki, Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida Piotr Feliński, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie Jarosław Wawrzyniaka oraz główna księgowa Nadleśnictwa Danuta Kalinowska. Honorowymi gości byli: Stefan Partyka, Halina Wiechowska, Jadwiga i Ryszard Stanowscy, Małgorzata Wójcik, Leszek Michalak i Ryszard Korzan. Kulminacyjnym punktem wieczoru było rozstrzygnięcie Konkursu na Wolontariusza Roku 2016. Kapituła Stowarzyszenie ogłosiła Wolontariuszem Roku w kategorii Młodzieży Artura Stadnickiego, zaś w kategorii Senior Janinę Polit. Serdecznie gratulujemy. Podczas tegorocznej Gali nawiązaliśmy do 50 rocznicy powstania miasta Ruciane- Nida.  Po krótkiej prelekcji zasłużonej mieszkanki gminy Pani Janiny Nadolnej, wystąpił teatr międzypokoleniowy, który przedstawi „Bajkę o Rucianem- Nidzie”. Autorką sztuki jest Barbara Mikulska, inspicjentką  i narratorem Maria Hoffman, zaś aktorami Danuta Śliwińska – Oleksik, Anna Krasowska, Stanisław Piotrowski, Ewa Graban, Wiktoria Nowakowska, Łukasz Czerniewicz, Wiktor Gudański, Kacper Polak, Wiktor Magdaleński i Kacper Suchecki. Na zakończenie Wielkiej Gali odbyła się prezentacja projektów realizowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” w wykonaniu Pani Zofii Wojciechowskiej ze Stowarzyszenia Zielone Dzieci z Mrągowa, Pani Aleksandry Lemańskiej z Fundacji Alternatywnej Edukacji "ALE", Pana Wojciecha Kolińskiego z Fundacja Ten Czas również z Mrągowa oraz  Pani Agnieszki i Przemysława Ronkiewiczów z Rucianego- Nidy. Realizatorzy projektów pokazali nam „duszę” lokalnych działań. Tegoroczną „Duszę Mazur” umilały nam występy Zespołu Myszyniacy z Myszyńca oraz złożony z naszych wolontariuszy Młodzieżowy Zespół Muzyczny. Po licznych atrakcjach, zaprosiliśmy gości na poczęstunek zasponsorowany przez Dorotę i Piotra Chojeckich, właścicieli Restauracji "Kapiodoro". Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom naszej organizacji: Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Nadleśnictwu Maskulińskie, Nadleśnictwu Drygały, Dyrekcji Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, Państwu Chojeckim, wszystkim wolontariuszom,  Gościom i dziesiątkom innych osób i organizacji - bez Was nasza uroczystość nie byłaby tak udana!
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści