Dyplom z marzeń - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
 

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie, przystąpiło do XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych i w roku akademickim 2019/2020 i planuje przyznać stypendia w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania Stowarzyszenia: w powiecie piskim, mrągowskim i giżyckim.
 
Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE. Formularze są aktywne od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane- Nida, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.
 
Aby ubiegać się o stypendium, należy spełnić następujące warunki:
 
1. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r., być maturzystą z 2019 r. i osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/,
 
2. zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
 
3. mieszkać (być zameldowanym) na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców nie krócej niż 2 lata,
 
4. pochodzić z rodziny, której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej nie jest wyższy niż 1 688 zł brutto –  dochód  wyliczony z czerwca 2019 r., (do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością dziecka),
 
5. posiadać rekomendację Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
 
Więcej informacji na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/, a także w biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, e- mail. kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com, tel. 510211940.
 
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
 
1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 
5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści