Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa 1 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści

„Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim  oraz warmińsko-mazurskim”.

 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16.

 
Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży jest jednym z realizatorów  Projektu „Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim  oraz warmińsko-mazurskim”.
 
Projekt skierowany jest do osób będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych (członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariusze pracujący na rzecz ngo i partnerów społecznych), zamieszkujących obszar  województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród 880 osób – 323 kobiet oraz 557 mężczyzn przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych zamieszkujących obszar województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
 
Liderem Projektu jest Fundacja Biznes i Prawo, zaś  Partnerami Projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzież oraz Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
 

 
W RAMACH PROJEKTU ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

 
SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM – utworzenie 6 grup (śr.20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 
SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM-  utworzenie 4 grup (śr.20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej . Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 
SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. PODLASKIM – utworzenie 15 grup (śr.20os./gr.), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 
SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. PODLASKIM – utworzenie 9 grup (śr. 20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 
SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. LUBELSKIM – utworzenie 6 grup (śr.20 osób/ grupę), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 
SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. LUBELSKIM – utworzenie 4 grup (śr. 20os./gr.). Przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 
 
REKRUTACJA:
 
Wymagane dokumenty składane na etapie rekrutacji to:
 
1. Formularz zgłoszeniowy
 
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 
3. Oświadczenie Uczestnika projektu
 
4. Zaświadczenie z organizacji partnera społecznego lub NGO potwierdzające bycie członkiem, osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariuszem pracującym na rzecz NGO i partnerów społecznych.
 
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści