Wyniki Oceny formalnej DL 2018 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

Do 10 maja br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają siedzibę, lub planują prowadzić działania na obszarach działania Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, składały wnioski do lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Burmistrza Orzysza, Burmistrza Pisza oraz Burmistrza Rucianego- Nidy.  Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Łącznie złożonych zostało 35 wniosków.

Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!

Od 11 do 15 maja br. zespól ekspercki programu dokonał oceny formalnej złożonych wniosków.    Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.

LISTA WNIOSKÓW POPRAWNYCH FORMALNIE PRZEKAZANYCH KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OCENY MERYTORYCZNEJ.
SPDiM.pl
Lp.
Nr projektu
Tytuł projektu
Realizator, wnioskodawca
Wnioskowana dotacja
1.10/2018/41Chcę i umiem pomagać
Ochotnicza Straż Pożarna w Odojach
5 000,00
2.11/2018/41Razem możemy wiele
PRACOWITE MRÓWKI(LGD Mazurskie Morze)
5 000,00
3.18/2018/41
Zielony Ogród Zabaw i Integracji
My z Zielonej Doliny (Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej)
5960,00
4.
19/2018/41
Zielone Światło Dla Bezpieczeństwa Dzieci
Zielono nam (Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej)
5622,00
5.31/2018/41
Bezpieczne wspólne podwórko „Na skrzyżowaniu".
Mieszkańcy Budynku Osiedle Robotnicze 45 (OSP w Odojach)
5 000,00
6.53/2018/41
Spotkania integracyjne w ramach edukacji strzeleckiej.
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego ZAWISZA
6000,00
7.55/2018/41
Razem tworzymy wspólną przestrzeń
Razem dla Orzysza (Klub Sportowy Śniardwy Orzysz)
5000,00
8.
59/2018/41
Historia, Tradycja Współczesność
Andrzej GŁADYSZ
6000,00
9.
70/2018/41
Renowacja zabytkowej cerkwi prawosławnej w Orzyszu
Ekumeniczny Orzysz ( Klub Sportowy Śniardwy Orzysz)
5000,00
10.
88/2018/41
Ładnie na Irysie
Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu
6000,00
11.
119/2018/41
Migawki dla pokoleń - otwarte warsztaty fotograficzne
"Ten Czas"
5730,00
12.
161/2018/41
Aktywnie w naszej Wsi
Ogródek dla małych i dużych (Ochotnicza Straż Pożarna w Ogródku)
3540,00
13.
180/2018/41
WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD
SĄSIEDZI
5000,00
14.
201/2018/41
Pamiętajmy o ogrodach
Rodzinny Ogród Działkowy TULIPAN w Orzyszu
5000,00
15.
220/2018/41
Sport to zdrowie każda kobieta w Wierzbinach Ci to powie
Wierzbinianki na sportowo
5000,00
16.
237/2018/41
"Zdrowo bo sportowo" - I Integracyjny Orzyski Turniej BOCCE
Społecznicy z ulicy (Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom)
6000,00
17.
262/2018/41
Muzyka prowadzi w regiony wolności
Piski Chór Kameralny (Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu)
6000,00
18.
264/2018/41
Wojnowo fotografią stoi
Stowarzyszenie Przyjaciół Wojnowa
4400,00
19.
313/2018/41
Zakręcone Pianki
Zakręceni dla Pianek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu)
6000,00
 
20.
355/2018/41
Orzyska Rada Seniorów włącza...
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu
5154,00
21.
375/2018/41
Spotkania ekumeniczne. Wokół teologii ikony.
prawosławniorzysz.pl (Parafia Prawosławna Przemienienie Pańskiego w Mrągowie (parafia filialna w Orzyszu)
6000,00
22.
394/2018/41
Piskie planszówki - spotkania z grami planszowymi na terenie powiatu piskiego.
Stowarzyszenie "Razem dla Łupek"
6000,00
23.
445/2018/41
Festiwal nauki dla maluchów - Roboty w kosmosie
"Start" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem – Nidzie)
5956,00
24.
450/2018/41
Święto Białej Laski
Piski Klub Niewidomych (POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG  WARMIŃSKO-MAZURSKI)
2200,00
25.
480/2018/41
Podwodna Ekologia - Orzysz 2018
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
6000,00
26.
500/2018/41
Aktywnie i międzypokoleniowo na podwórku Giżyckiej
Sąsiedzi z Giżyckiej (Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu)
5500,00
27.
557/2018/41
DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO
MOŻEMY WSZYSTKO
6000,00
28.
568/2018/41
Młodzi dla bezpieczeństwa
Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu
6000,00
29.
572/2018/41
Małe podróże kulinarne
Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom
6000,00
30.
639/2018/41
Żeglarstwo w gminie Orzysz
Orzyscy optymiści (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu)
6000,00
31.
664/2018/41
Razem jest lepiej, bo możemy więcej - społecznie do przodu
Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska
5000,00
32.
674/2018/41
Międzypokoleniowy Teatr - Legendy Mazurskie
Pasjonaci Teatru
4375,00
33.
23/2018/41
BUDUJEMY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
OSIEDLOWI SĄSIEDZI (LGD Mazurskie Morze)
5000,00
34.51/2018/41
ŚPI BEZPIECZENIE, KTO MA DOBREGO SĄSIADA
PRACOWITE PSZCZÓŁKI
5000,00
Wniosek złożone do konkursu „Działaj Lokalnie 2018” odrzucone na etapie oceny formalnej.
Lp.
Nr projektu
Przyczyna odrzucenia projektu
1.681/2018/41
Nieprawidłowy wnioskodawca. Stowarzyszenie Zwykłe nie może być wnioskodawcą, nie posiada osobowości prawnej, tym samym KRS-u
Lista Rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zatwierdzona po zakończeniu prac Komisji Konkursowej nad oceną merytoryczną wniosków.

Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu – 28 maja 2018 r.

Planowany termin podpisania umów dotacyjnych – 10 czerwca 2018 r.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści