ogłoszenie o konkurskie DL - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
JEŚLI CHCESZ ZADZIAŁAĆ LOKALNIE W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI, ZMIENIĆ COŚ W SWOIM ŚRODOWISKU, MASZ CIEKAWY POMYSŁ NA ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW W DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWE. TO SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

KONKURS „DZIAŁAJ LOKALNIE 2019”
W POWIECIE PISKIM I MRĄGOWSKIM
OGŁOSZONY.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza już po raz dziesiąty kolejną edycję Konkursu „Działaj Lokalnie”.  Wnioski można składać od 9 kwietnia do 15 maja 2019 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków dostępny jest na www.spdim.pl, poprzez www.system.dzialajlokalnie.pl.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty społeczne, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia mieszkańców.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie konkursu lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodkiem Działaj Lokalnie).  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Orzysz, Ruciane- Nida, Pisz, Biała Piska, Mrągowo, Piecki, Mikołajki oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Planowana pula środków przeznaczona na granty wynosi 140 000,00 zł.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Harmonogram konkursu:
– przyjmowanie wniosków – od 9 kwietnia do 15 maja 2019 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków– ocena wniosków i ogłoszenie wyników – do 31 maja 2019 r.
– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 15 maja do 15 grudnia 2019 r.

Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny jest na www.spdim.pl,  poprzez www.system.dzialajlokalnie.pl. http://system.dzialajlokalnie.pl,
Zachęcamy do konsultacji wniosków.

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2019 udzielają:
Alina Kierod – koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie”, kierod@op.pl,  tel. 510211940
Stanisław Kierod-  animator/doradca, specjalistka ds. rozliczeń, spdimrn@gmail.com, tel. 500 227 829
Biuro: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane- Nida

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Program Działaj Lokalnie w powiecie piskim jest realizowany we współpracy z: gminą Orzysz, gminą Ruciane- Nida, gminą Pisz, gminą Biała Piska.

Pliki do pobrania:

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści