Ogłosznie „DZIAŁAJ LOKALNIE 2022” - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPDIM.pl
W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. Podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Ruciane- Nida, Orzysz, Biała Piska, Pisz, Mikołajki, Piecki, Mrągowo, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i tzw. Inicjatywy Lokalne DL, które:
 
1) zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
2) wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
3) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty   i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
4) będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
5) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
6) i które koncentrują się na celu, jakim jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii lub dotyczą wsparcia uchodźców.
 
Termin składania wniosków: od  26 maja  do 26 czerwca 2022 r.
 
Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy. Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum 2 miesiące, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.
 
Łączna pula przeznaczona na granty:  100000,00 zł (sto tysięcy). Pula grantów może ulec zmianie.
 
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł
 
Okres realizacji projektu: od 1 lipca do 15 grudnia 2022 r.
 
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest  na stronie www.spdim.pl, oraz www.system.dzialajlokalnie.pl,
 
W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022” Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu). Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Ośrodek Działaj Lokalnej, ul. Kolejowa 2B, tel. 510211940, e-mail: kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com, paulina54@interia.eu,
 
Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail.
 
Dokumenty konkursowe w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” 2022
 
Pliki do pobrania:
       
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści