Spacerkiem po projektach 2019 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 3.
SPACERKIEM PO PROJEKTACH 2019.


Numer wniosku: 2/RN/2019
 
Tytuł projektu – START- RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Okres realizacji – 04.04.2019 – 20.09.2019
Realizator – Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…”
Kwota dofinansowania – 4 500,00zł
Wkład finansowy własny – 300,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 5 344,70 zł

Opis działań:
Głównym celem projektu było uaktywnienie grupy 30 osób (młodzież i żołnierze), którzy wspólnie, w okresie od kwietnia do września 2019 r., zorganizowali wydarzenia służące mieszkańcom Orzysza. Działania zintegrowały szczególnie młodzież ze środowiskiem żołnierskim. Lokalna społeczność pogłębiła wiedzę na temat udziału żołnierzy w misjach poza granicami kraju. W ramach projektu mieszkańcy Orzysza zwiedzili jednostkę 15 Mazurskiego Batalionu Saperów, obejrzeli sprzęt i wyposażenie jednostki, zwiedzili Salę Tradycji. Odbyły się też spotkania prowadzone przez żołnierzy nt. wojskowych misji „Żołnierz na misjach wojskowych poza granicami państwa”. Padały pytania o życie codzienne żołnierzy, o kontakty z miejscową ludnością, wyjazdy na patrole i wykorzystywany sprzęt; o strach i obawy w sytuacjach zagrożenia życia. Spotkania było świetną lekcją patriotyzmu, okazją do zgłębienia wiedzy o specyfice zawodu żołnierza. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Orzysza uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez żołnierzy nt. niewybuchów i niewypałów oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież i żołnierze przygotowali też miejsce pod tablicę upamiętniającą żołnierza z orzyskiej jednostki wojskowej, który poległ na misji. Podczas koncertu z okazji obchodów Dnia Sapera odbyło się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej śp. por. Piotra MAZURKA, żołnierza poległego na misji. W ramach projektu, młodzież wspólnie z żołnierzami, dwukrotnie uprzątnęli cmentarz wojskowy w Orzyszu, położyli kwiaty na grobach żołnierzy oraz zapalili symboliczne znicze. To była wspaniała lekcja historii, podczas której młodzi ludzie uczyli się szacunku wobec przeszłości i miejsc pamięci narodowej, zdobywali wiedzę o dziejach swojej „małej ojczyzny” oraz doskonalili umiejętność współpracy. Najmłodsi mieszkańcy Orzysza pokonywali przeszkody na saperskim torze przeszkód przygotowanym przez żołnierzy i uczyli się wojskowego kamuflażu. W ramach projektu przeprowadzony został konkurs plastyczny „Wojsko dawniej i dziś” i wystawa prac w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.
Numer wniosku: 8/RN/2019
 
Tytuł projektu - LETNIE KINO POD CHMURKĄ
Okres realizacji – 01.05.2019 – 31.08.2019
Realizator - Stowarzyszenie " Q Przyszłości"
Kwota dofinansowania – 2 500,00 zł
Wkład finansowy własny – 200,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 2 300,00 zł

Opis działań:
Celem Projektu było stworzenie „Letniego kina pod chmurką”, które było perspektywą dla mieszkańców gminy Biała Piska do wyjścia z czterech ścian, nawiązali więzi społeczne i usprawnili komunikacje wielopokoleniową. Projekt pokazał, że młodzi mieszkańcy gminy potrafią przełamywać błędne stereotypy i wyobrażenia na temat możliwości zorganizowania czasu wolnego, a zarazem znaleźli ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu w gminie Biała Piska.
Numer wniosku: 27/EC/2019

Tytuł projektu - ZWIERZOLUBY Z PÓŁNOCY - MISJA KOTY
Okres realizacji – 01.06.2019 – 30.11.2019
Realizator - Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot
Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
Wkład finansowy własny – 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 800,00 zł

Opis działań:
 Projekt polegał na podniesieniu świadomości mieszkańców osiedla na temat humanitarnego traktowania zwierząt, ich praw, potrzeb, edukacja na rzecz konieczności sterylizacji, w celu ograniczania niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących na osiedlu, nie dopuszczanie do ich bezsensownej śmierci pod śmietnikami, w krzakach, jak również zawiązanie solidarności i samopomocy sąsiedzkiej w tym obszarze. Podczas projektu przeprowadzono 5 spotkań: w Szkole Podstawowej nr. 3 w Ełku, w Ełckim Centrum Ekologicznym, Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej, w Fundacji Human Lex Instytut oraz w Stowarzyszeniu Adelfi. Zaprezentowane zostały doświadczenia lokalnych aktywistów, pozytywne aspekty związane z kastracjami wolno żyjących kotów. Wspólnie z mieszkańcami zostały zbudowane 24 kocie budki na zimę, które powstawały na zamówienie osiedlowych działaczy i zostały umiejscowione w strefach bytowania kotów, które przy okazji zostały zinwentaryzowane i uporządkowane. Przeprowadzona też została akcja promocyjna. Poprzez wspólnie zaprojektowane plakaty i ulotki dowodzące konieczności kastracji kotów, zapraszaliśmy do korzystania z pomocy weterynarzy. Plakaty zostały rozdystrybuowane na osiedlu i mieście, a ulotki trafiły bezpośrednio do osób zainteresowanych. Głównym rezultatem projektu jest podniesienie świadomości prozwięrzęcej w Ełku. Uporządkowane zostały dotychczasowe miejsca bytowania kotów wolno żyjących i wyznaczone nowe miejsca, za przyzwoleniem działaczy i mieszkańców. Ponadto zostały zaspokojone potrzeby lokalnych aktywistów w postaci otrzymania kocich budek dla swoich podopiecznych kotów.
Numer wniosku: 14/RN/2019
 
Tytuł projektu - KRONIKA JAGODNEGO WIELKIEGO
Okres realizacji – 01.06.2019 – 30.11.2019
Realizator - Stowarzyszenie "Aktywne Jagodne"
Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
Wkład finansowy własny – 250,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 4 140,00 zł
 
Opis działań:
Celem projektu było spisanie, w postaci kroniki, dziejów mieszkańców Sołectwa Jagodne Wielkie. Opowiedzieliśmy historię tworzenia się naszej społeczności głosami naszych mieszkańców. Zorganizowaliśmy spotkanie w świetlicy wiejskiej i poinformowaliśmy mieszkańców o tym, że rozpoczynamy zbieranie opowieści o tym co było, w celu wydania w formie książkowej "Kroniki Jagodnego Wielkiego". Poprosiliśmy o użyczenie nam czarno-białych zdjęć z albumów rodzinnych, które upamiętniają historię ich życia. Nagrywaliśmy opowieści starszych mieszkańców. Nie było to łatwe, ponieważ niektórzy nie chcieli dzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Byli ostrożni w wypowiedziach. Myślę, że było to spowodowane doświadczeniami z przeszłości. Jednak z czasem przekonaliśmy ich o tym, że bez ich opowieści nasze starania są daremne. Umawialiśmy spotkania, chodziliśmy od domu do domu i słuchaliśmy historii. Wspólnie oglądaliśmy zdjęcia, które obudziły wspomnienia - czasem miłe, a czasem bolesne. Podzieliliśmy się pracą, kiedy jedni nagrywali wywiady, inni zajęli się ich spisywaniem. Zebrane zdjęcia przekazaliśmy do renowacji. W trakcie zbierania materiału do kroniki, było widać, że cała wieś "żyje" kroniką. Mieszkańcy bardzo się zaangażowali, uczestniczyli w spotkaniach, dopytywali jak idzie praca. Poczuli się współautorami naszej historii. Pomysł stworzenia "Kroniki Jagodnego Wielkiego" okazał się bardzo trafiony, wieś bardzo się zintegrowała. Starsi mieszkańcy poczuli się bardzo ważni, natomiast młodzież zaangażowała się w spisywanie nagranych wspomnień. Kiedy wywiady zostały spisane, a zdjęcia zeskanowane i opisane, przystąpiliśmy do składania kroniki. Okazało się, że jest to czasochłonne zadanie, ale niewątpliwie warte zachodu. Następnie złożoną kronikę oddaliśmy do drukarni. Efektem realizacji projektu jest książkowa wersja "Kroniki Jagodnego Wielkiego", w której poznajemy historie trzydziestu pięciu rodzin przybyłych do Jagodnego Wielkiego po wojnie. Zebrane zdjęcia stworzą wspaniałą ekspozycję na ścianie w świetlicy wiejskiej. Najważniejszą korzyścią jest poczucie wspólnoty, tworzenie i poznawanie wspólnej historii.
 Link do filmu o projekcie: https://www.facebook.com/JagodneWielkie
Numer wniosku: 12/RN/2019
 
Tytuł projektu – MULTIMEDIALNA WIOSKA NAD JEZIOREM
Okres realizacji – 1.05.2019 – 31.10.2019
Realizator – Stowarzyszenie „Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik”
Kwota dofinansowania – 3 000,00 zł
Wkład finansowy własny – 1048,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 294,00 zł
 
Opis działań:
 Celem projektu "Multimedialna wioska na Mazurach" był wzrost integracji mieszkańców wsi Karwika i odwiedzających region turystów. W projekcie uczestniczyli mieszkańcy wsi, głównie seniorzy , dzieci młodzież oraz liczni dorośli. Celem był też wzrost atrakcyjności spędzania wolnego czasu dla seniorów oraz dzieci i młodzieży z Karwika. W lipcu odbył się pokaz filmu komediowego „KOGEL MOGEL 3" dla dorosłych pod gołym niebem w ramach cyklu "Kino letnie pod chmurką". Wieczorne kino odbyło się przy ognisku. Kolejne wydarzenie to pokaz, przy świetlicy pod gwiazdami, filmu przygodowego "Mia i biały lew" dla rodzin z dziećmi. W ostatni weekend sierpnia odbyła się prezentacja komedii Kingi Dembskiej „Zabawa, zabawa". Wieczory filmowe pod chmurką i przy ognisku cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców całej gminy. Kolejne wydarzenie miało miejsce w październiku w świetlicy w Karwiku – był to wieczór z klasyką polskich komedii „Planeta singli". Filmowy październik miał swoją kontynuację w weekend 26 października tym razem wyświetlony został film „Kler" Wojciecha Smarzowskiego z 2018 roku. Ostatni pokaz w ramach projektu odbył się dla najmłodszych. W ciepłej świetlicy w Karwiku dzieciaki wspólnie oglądały film animowany „Manu. Bądź sobą". Nowa bajka z 2019 roku wyświetlona na dużym ekranie bardzo spodobała się naszym milusińskim. Dzięki projektowi udało się poprawić integrację społeczności lokalnej w Karwiku. Ludzie chętnie przychodzili na nasze wydarzenia, więcej czasu spędzali poza domem, przychodzili do świetlicy, wspólnie rozmawiali, poznawali się, dyskutowali. Projekt był zachętą dla członków organizacji oraz mieszkańców do podejmowania kolejnych działań, do podnoszenia atrakcyjności wydarzeń na wsi.
Numer wniosku: 21/RN/2019
 
Tytuł projektu - HISTORIA HAFTEM MALOWANA
Okres realizacji – 01.05.2019 – 31.10.2019
Realizator - Stowarzyszenie "Aktywne Jagodne"
Kwota dofinansowania – 4 500,00 zł
Wkład finansowy własny – 250,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 1 950,00 zł

Opis działań:
Celem projektu było przywrócenie tradycji wspólnego spędzania czasu, zacieśnienie więzi sąsiedzkich wśród lokalnej społeczności, odkrywanie na nowo walorów estetyczno-użytkowych haftu, który stał się elementem życia kulturowego naszego regionu. Warsztaty haftu maszynowego dały nam możliwość praktycznej nauki haftu przy użyciu nowoczesnej maszyny. Wspólne wyszywanie stało się  pasją okolicznych mieszkańców. Spotkania odbywały się w piątkowe wieczory, co sprzyjał integracji międzypokoleniowej. Zaprojektowałyśmy m.in. logo Jagodnego Wielkiego, które będzie umieszczane na wykonanych przez nas torbach, zawieszkach i elementach stroju. Wspólnie projektowałyśmy i kroiłyśmy torby, bluzki, spódnice oraz zapaski. Skrojone elementy strojów zostały pozszywane przez krawcową. Jesteśmy w trakcie wyszywania zszytych bluzek i zapasek - wyszywanie jest bardzo czasochłonne, dlatego na efekt końcowy musimy jeszcze poczekać. Nasze cotygodniowe warsztaty haftu cieszyły się dużym zainteresowaniem i zamierzamy kontynuować je także po zakończeniu projektu. Efektem realizacji projektu jest doskonale wyposażony warsztat hafciarski, do którego mają dostęp wszyscy mieszkańcy Jagodnego Wielkiego. Dzięki stworzeniu możliwości wspólnego wyszywania, wiele pań w różnym wieku przypomniało sobie lub nauczyło się od podstaw haftu krzyżykowego. Podczas warsztatów powstały wspaniałe prace, uczestniczki czuły się artystkami, co bardzo podniosło ich poziom satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. Nasze prace zostały zaprezentowane na naszej cyklicznej imprezie „Jagodowym Festynie Rodzinnym". Najważniejszą korzyścią dla naszej społeczności była integracja międzypokoleniowa, w szczególności uświadomienie młodemu pokoleniu wartości płynących z kultywowania tradycji. Nasze seniorki miały możliwość wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi. Młode hafciarki ciągle prosiły je o pomoc, co sprawiło, że poczuły się potrzebne. Dzięki zakupowi manekinów z projektu, została stworzona ekspozycja strojów regionalnych z dawnych lat. Były one inspiracją przy tworzeniu naszego stroju regionalnego. Dzięki tym wszystkim działaniom czujemy się społecznością wyjątkową, która nie powiela tego co mają lub robią inni, lecz pielęgnujemy własną historię i tradycję.
Numer wniosku: 6/RN/2019
 
Tytuł projektu - MŁODZI ODKRYWCY PRZYRODY
Okres realizacji – 05.05.2019 – 30.08.2019
Realizator - Fundacja Fructus
Kwota dofinansowania – 4 500,00 zł
Wkład finansowy własny – 477,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 2 883, 00 zł
 
Opis działań:
 Celem projektu było wyrównywanie szans dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi do aktywnego spędzania wolnego od zajęć szkolnych oraz przełamywanie barier poprzez poznawanie nowych miejsc i  nowego otoczenia. Dzięki projektowi został podniesiony  poziom integracji i aktywności dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Były organizowane różnorodne zajęcia pozaszkolne o charakterze  sportowym, bazujące na walorach otaczającej nas przyrody, czyli: nauka żeglowania i wspólne spływy kajakowe. Organizowaliśmy też wycieczki integrujące  mające na celu naukę otaczającej przyrody i dbałości o środowisko, podstaw ekologii i wsparcia rodziców, którzy mając możliwość wzajemnego poznania się, a tym samym nie czuli się samotni, wyobcowani, nabierali większej pewności siebie, przez co mogli dawać większe wsparcie swoim dzieciom w pokonywaniu ich trudności życiowych. Odbyły się zajęcia pozaszkolne dla  dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone przez pedagoga o tematyce natury, ekologii, recyklingu. Odbyły się  pokazy slajdów, filmików na temat sortowania śmieci. Dzieci uczestniczyły w zajęciach muzycznych - nauka szant poprzez grę na instrumentach, śpiewanie, w celu przybliżenia tematyki zajęć na wodzie. Podczas pływania na żaglówkach i innych sprzętach wodnych, dzieci niepełnosprawne uczyły się w praktyce o otaczającej przyrodzie. Ponadto w lipcu uczestnicy wzięli udział w wycieczce przyrodniczej do Mrongoville, podczas której zwiedzili mini zoo i wioskę indiańską, poznały zwyczaje panujące na dzikim zachodzie, uczyły się tańca liniowego oraz pokonywały przeszkody w pobliskim parku linowego Lemur Park. Następnie złożyliśmy wizytę w zaprzyjaźnionej Fundacji dla Zwierząt Eulalii, gdzie dzieci jeździły wozem zaprzężonym w konie po lesie, piekły kiełbaski na ognisku, karmiły zwierzęta i korzystały z indywidualnych przejażdżek konnych. Następnie zorganizowaliśmy wycieczkę do Mini Zoo w Polskiej Wsi i Motylarnii celem zapoznania dzieci ze współczesną trzodą hodowlaną oraz światem owadów. W sierpniu odwiedziliśmy Galindię, gdzie przewodnik opowiadał nam o zwyczajach dawnych mieszkańców naszych terenów, dzieci zostały pasowane na Galów, przywdziały skórzane stroje, uczestniczyły w grach i zabawach. Poprzez naukę szant i grę na instrumentach dzieci wcieliły się w role groźnych korsarzy, żeglujących po nieznanych wodach i przeżywających niespotykane przygody. Zajęcia muzyczno- taneczne z wykorzystaniem muzyki szantowej poprowadziła doświadczona muzykoterapeutka i animator, dostosowujący gry i zabawy do poziomu uczestników. Młodzież miała zajęcia z psychologiem, podczas których pracowali nad integracją z rówieśnikami, przełamywaniem barier i lęków społecznych. W celach integracyjnych i ułatwiających organizację, pakowanie niezbędnych rzeczy podczas wspólnych wycieczek zakupiliśmy dla uczestników identyczne plecaki zawierające logo FIO oraz Fundacji Fructus. Integracji służył też spływ kajakowy rzeką Krutynia. Otrzymaliśmy wsparcie od lokalnych przedsiębiorców. „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno- Handlowa w Kętrzynie podarowała nam 150 opakowań karpatki. Wzięliśmy udział w lokalnej imprezie "Rzut gumiakiem", w Dniu Ziemi, Spartakiadzie, gdzie sprzedawaliśmy fanty podarowane przez lokalnych przedsiębiorców i poprzez baner informacyjny propagowaliśmy zbiórkę nakrętek i recykling. Efektem otrzymaliśmy kilka worków nakrętek od mieszkańców. Dzięki promocji naszych akcji nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi szkołami w Mrągowie i okolicach, na skutek czego w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie będą zbierać nakrętki, telefony i płyty na rzecz naszych podopiecznych. Agencja ubezpieczeniowa Ultra Ubezpieczenia zasponsorowała ubezpieczenie dla uczestników rejsu statkiem po Jeziorze Nidzkim. Zakupiliśmy mapy przedstawiające rzut na miasto i Jezioro Czos, na którym dzieci brały udział w zajęciach żeglarskich, dzięki czemu mogły odznaczać przebyte szlaki wodne, odwiedzone miejsca, przebyte przygody. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, które wzięły udział w projekcie, poczuli się odciążeni w okresie wakacyjnym, ponieważ nie musieli sami organizować zajęć. Uczestnicy mogli zintegrować się z grupą i spróbować przełamywać swoje bariery i niedoskonałości. Zwiększyła się świadomość lokalnej społeczności odnośnie problemów rodzin dotkniętych niepełnosprawnością oraz możliwości naszych podopiecznych.
Numer wniosku: 16/RN/20
 
Tytuł projektu - WIOSKA ŻYWIOŁÓW
Okres realizacji – 01.06.2019 – 30.11.2019
Realizator - FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU MAZURSKIEGO PARKUKRAJOBRAZOWEGO I DORZECZA KRUTYNI
Kwota dofinansowania – 4000,00 zł
Wkład finansowy własny – 250, 00 zł
Wkład niefinansowy własny – 750,00 zł
 
Opis działań:
Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, a także promowanie dzieci utalentowanych artystycznie. Przyświecała nam idea propagowania kultury oraz jej twórców wśród społeczności wiejskich, m.in. poprzez promocję czytelnictwa, która pozwoli na zachowanie i podtrzymanie tożsamości kulturowej. Chcieliśmy wspomóc kształtowanie nawyku czytania od najmłodszych lat, zgodnie z przysłowiem „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”. Poprzez warsztaty prowadzone cyklicznie chcieliśmy rozpropagować szeroko pojętą kulturę wśród dzieci, zainspirować je do działań twórczych, rozwinąć umiejętność przeżywania i doceniania sztuki artystycznej, poczucie piękna.. Niewątpliwie jednym z głównych założeń była także integracja międzypokoleniowa naszych mieszkańców. W rezultacie utworzona została „biblioteczka książki przechodniej”, czyli przekazywanej z rąk do rąk. Zorganizowaliśmy konkurs recytatorski, do którego utwory wybrane zostały z twórczości regionalnej. Odbyło się też spotkanie literackie, podczas którego mieszkanka naszej gminy – polonistka i doktorantka UW, dała naszym młodym mieszkańcom żywy przykład na to, że warto marzyć i warto dążyć do realizacji tych marzeń. Pasja, ekspresja, siła wyrazu - w eksponowaniu tych cech u naszych odbiorców pomogły warsztaty muzyczne – bębniarskie, prowadzone przez pasjonatów, którzy w muzyce znaleźli swój sposób na życie. By umożliwić uczestnikom dalsze odnajdywanie w sobie ukrytych talentów, przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne, prowadzone przez doświadczonego instruktora-artystę. W nagrodę za przełamywanie własnych słabości, barier, zaangażowanie w integrację, dla naszych młodych uczestników warsztatów, zorganizowany został wyjazd do Olsztyna, do Kina Helios, na wybrany przez uczestników seans filmowy, a także wspólne ognisko z oprawą muzyczną i elementami pokazu tańca z ogniem.
Numer wniosku: 13/RN/2019
 
Tytuł projektu - ZROZUMIEĆ ŚWIAT - PRZEZ FOTOGRAFIĘ
Okres realizacji – 04.04.2019 – 25.09.2019
Realizator - Stowarzyszenie Przyjaciół Wojnowa
Kwota dofinansowania – 2 000,00 zł
Wkład finansowy własny – 700,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 1 050,00 zł
 
Opis działań:
 Projekt polegał na zorganizowaniu wystawy fotograficznej, dedykowanej mieszkańcom Wojnowa, towarzyszącej wystawom prezentowanych w ramach Wojnowskiego Festiwalu Fotografii 2019 przez okres czterech letnich miesięcy. Celem było wciągnięcie lokalnej społeczności w krąg spraw innych niż ich codzienność, skłonienie ich do zastanowienia nad problemami świata i do dyskusji nad nimi, wzbudzenie ciekawości świata. Organizatorzy zaprezentowali wystawę wybitnego fotoreportera Jacka Marczewskiego, złożoną z dwóch tematów: "Stynka" i "Tragedia Rwandy 1994". Zderzyły się tu obrazy ze świata bliskiego i znanego, jakim jest połów ryb spod lodu, z obrazami ukazującymi losy ludzi wplątanych przez historię w bratobójczą tragedię. Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie, dzięki rozmowom o fotografowanych wydarzeniach nastąpiło poszerzanie wiedzy mieszkańców wsi o świecie. 14 września odbyło się spotkanie z fotoreporterem, który zaprezentował swoje fotografie wykonane na przestrzeni wielu lat, ciekawie opowiadał o swojej pracy fotoreportera i odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych gości. W pracach przy zorganizowaniu wystawy uczestniczyli członkowie grupy nieformalnej, osoby z grupą związane z Klubu Fotografii Prasowej, jak również wolontariusze rekrutujący się spośród miejscowej społeczności. Ich wkład był szczególnie cenny, gdyż oprócz wykonywania konkretnych prac takich jak instalacja wystawy, organizacja przyjęcia dla wielu gości przy okazji wernisażu, utrzymywanie wystawy w dobrym stanie (również dbałość o czystość) przez cały czas jej eksponowania, udział w organizowaniu spotkania z fotoreporterem - przekładał się na szerzenie informacji o wystawie oraz zainteresowanie tematami związanymi z wystawą wśród znajomych i rodzin wolontariuszy. Jest to aspekt istotny ze względu na ważność tego rodzaju przekazu informacji w środowiskach wiejskich.
Numer wniosku: 28/RN/2019
 
Tytuł projektu - "W ZGODZIE Z NATURĄ-EKO KOSMETYKI Z PÓL I ŁĄK"
Okres realizacji – 01.05.2019 -31.10.2019
Realizator - Koło gospodyń wiejskich w Zyndakach
Kwota dofinansowania - 4 000,00 zł
Wkład finansowy własny- 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny- 496,00 zł
 
Opis działań:
 Głównym celem projektu było uświadomienie lokalnej społeczności o potrzebie powrotu, ograniczeniu chemii przemysłowej w codziennym życiu. Poprzez szereg działań pokazaliśmy, iż ogromne możliwości, w rozwiązywaniu codziennych trudności  daje otaczająca nas natura. Pokazaliśmy, iż z okolicznych łąk, pól i lasów można czerpać surowce do wytwarzania czystych ekologicznie kosmetyków i tzw. „chemii domowej". Nasze spotkania związane z realizacją projektu spowodowały, że zacieśniły się sąsiedzkie więzi. Nastąpiła integracja lokalnej społeczności, mieszkańcy wsi zainteresowali się tematem ochrony środowiska, dbaniem o zdrowie. Uczestnicy warsztatów i ich rodziny aktywnie zainteresowały się tematem. Dzięki dofinansowaniu, w celu zgłębienia wiedzę o ziołach, ich występowaniu, działaniu i zastosowaniu, zakupiona została niezbędna literatura, a także podręczniki z propozycjami, przepisami, receptami potrzebnymi do wytwarzania ekologicznych kosmetyków (kremów, mydła, toników i wiele innych). Skorzystaliśmy z warsztatów, by w praktyczny sposób zdobyć wiedzę, by umieć ją przekazywać innym zainteresowanym. Od wczesnej wiosny do jesieni, przy okazji spacerów na świeżym powietrzu, zbierany był surowiec potrzebny do wytwarzania produktów ekologicznych. Z suszonych ziół, kwiatów wykonywane były maceraty. Zaczęliśmy wytwarzać nasze eko-kosmetyki. Powstawać zaczęły pierwsze kremy, dezodoranty, płyny odświeżające, toniki, błyszczki jak również mydełka. Uczestnicy projektu i okoliczni zainteresowani zostali „zarażeni" ekologią i nauczyli się z pasją wprowadzać zmiany w swoim domowym życiu.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści