metryczki NOWEFIO 2023 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
METRYCZKA PROJEKTU - 2/RN/2023                                                                                            

TYTUŁ PROJEKTU – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH          
POPRZEZ INTEGRACJĘ

Okres realizacji projektu – 08.05.2023-27.10.2023 r
Realizator – Fundacja Fructus , grupa nieformalna Eko Paczka
Miejsce realizacji projektu - Mrągowo
Kwota dofinansowania – 4 500,00zł
Wkład finansowy własny – 1 880,00zł
Wkład niefinansowy własny – 965,00zł

Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na przeprowadzeniu treningu umiejętności społecznych, wzmocnieniu poczucie własnej wartości, zbudowaniu pozytywnego obrazu dzieci z niepełnosprawnościami. Szczególnie ważne było wykształcenie umiejętności dostrzegania emocji swoich i rówieśników, odreagowywanie napięć emocjonalnych 25 dzieci niepełnosprawnych, wraz z ich rodzeństwem, rodzicami i opiekunami. W ramach nauki funkcjonowania w społeczeństwie, dzieci wzięły udział w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Lalek w Olsztynie, spędzały przyjemnie czas podczas koncertów organizowanych w amfiteatrze w Mrągowie. Z okazji Dnia Dziecka zostało zorganizowane, na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville, ognisko z integracyjną zabawą. Odbył się też spływ kajakowy przepiękną rzeką Krutynią, który był dużym wyzwaniem dla całych rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością - rodzice mogli wzajemnie sobie pomóc w pokonywaniu barier fizycznych i architektonicznych, dzięki czemu było im zdecydowanie łatwiej pokonać trasę. Podczas zajęć pedagogicznych wdrażane były elementy arteterapii, dzieci oswajały się z różnymi fakturami. Odbyły się także próby do przedstawienia „Kot w butach”, gdzie w role aktorów wcielili się uczestnicy projektu. Dzięki pedagogom ze Szkoły Specjalnej w Mrągowie, zostało przygotowane i wystawione, połączone z zabawą integracyjną, kolorowe przedstawienie.

METRYCZKA PROJEKTU 3/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU: STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ I LOKALNEJ NA BAZIE  WOJSKOWYCH TRADYCJI ORZYSZA, JAKO WOJSKOWEJ STOLICY POLSKI

Okres realizacji projektu – od: 16-05-2023 do 15-11-2023
Realizator – grupa nieformalna „Nakręcani aktywnością”
Miejsce realizacji projektu – Orzysz
Kwota dofinansowania – 5000,00 zł
Wkład finansowy własny – 400,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 3 450,00 zł

Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na przeprowadzeniu konferencji naukowo-historycznej która była poświecona wieczorze historii wojskowych „Orzyska Rakietówka jako kontynuatorka i poprzedniczka tworzenia wojskowych tradycji miasta i regionu” przeprowadzono 2 prelekcje z prezntacją na temat "Początki garnizonu w Orzyszu, w Arys w Prusach Wschodnich" i "32 Łużycka Brygada Artylerii i inne jednostki wojskowe w okresie powojennym". Historie Orzyskich Wiarusów – sfilmowanie i wydanie płyty na temat wspomnień byłych żołnierzy orzyskich jednostek. Następonie wydano publikacje w papierowej formie pt. „Orzyski Zeszyt Historyczny" w którym opisano historie orzyskich jednostek. Odbyła się historyczna podróż "Osowiec - Wizna" trasą walk na terenie regionu. Przeprowadziliśmy 2 konkursy pierwszy to promujący aktywnych mieszkańców Orzysza, z wręczeniem trofeum „Aktywny Orzyszanin" a drugi pt.„Mosty Orzysza świadectwem historii i dobrej współczesności, którego celem było nadanie nazw mostom na Kanale Orzyskim i rzece Orzysz, leżącym w obrębie miasta. Była też „Wolna książka do podróży" półka z książkami o tematyce historycznej i wojskowej zainstalowana na głównym przystanku autobusowym w Orzyszu oraz „Rower wehikułem czasu" dnia 14.07.2023 odbył się rajd rowerowy o tematyce historycznej do cmentarza wojskowego w pobliżu miejscowości Cierzpięty, na którym pochowani są żołnierze wielu narodowości Polacy, Niemcy i Rosjanie. Cmentarz został zrekonstruowany i odnowiony zgodnie z zasadami cmentarnictwa I wojny światowej przez społeczność orzyską, wszystkich bardzo zaciekawiła ta wycieczka. A na zakończenie spotkanie inicjujące i mobilizujące organizatorów.

METRYCZKA PROJEKTU - 8/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – "WITAMY W KOMOROWIE"
 
Okres realizacji projektu – 15-06-2023 do 12-08-2023
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie "Komorowska Słodycz"
Miejsce realizacji projektu – Komorowo, gmina Biała Piska
Kwota dofinansowania –  4 000.00 zł
Wkład finansowy własny – 500.00 zł
Wkład niefinansowy własny – 850.00 zł

Opis dotychczasowych działań :
Projekt " Witamy w Komorowie" polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w sołectwie Komorowo oraz na zaangażowaniu mieszkańców w jego realizację. W ramach zadania zakupiono drewno i elementy metalowe, z których wykonano piękny drewniany witacz w stylu wiejskim. Nowa mała architektura stanęła w centrum wsi, a dookoła niej postawiono gazony betonowe i obsadzono je kwiatami. Kolejny szpecący teren został zagospodarowany, a wieś zyskała na atrakcyjności. Projekt odpowiadał na potrzeby promocji sołectwa Komorowo, więc zakupione zostały też koszulki z napisem "I ❤ Komorowo" oraz body dla nowo narodzonych mieszkańców wsi z takim samym napisem. Koszulki z dumą będą nosiły członkinie Koła na wyjazdach, a body zostaną przekazane wraz z innymi upominkami, dla każdego nowo narodzonego obywatela wsi. Na koniec projektu odbył się grill, podczas którego mobilni mieszkańcy otrzymali zakupione w projekcie ramki na rejestracje samochodowe z napisem „Jestem dumnym mieszkańcem Komorowa".

METRYCZKA PROJEKTU - 10/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LEKIEM NA WSZYSTKO
 
Okres realizacji projektu –  01-05-2023 do 29-09-2023
Realizator – grupa nieformalna Miłośnicy Aktywności
Miejsce realizacji projektu – Ruciane- Nida
Kwota dofinansowania – 6 000,00 zł
Wkład finansowy własny – 450,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 1 690,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców i ich rozwój– zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, jak też integracji na rzecz osób mieszkających u nas z Ukrainy, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego: utworzenie miejsca spotkań - Centrum Integracji Społecznej. Zrealizowane działania skierowane były i nadal są kontynuowane do społeczności lokalnej i działających grup zainteresowań, zespołów muzycznych, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami: warsztaty plastyczne, muzyczne, śpiewacze, zajęcia teatralne, różnego rodzaju spotkania edukacyjne. Projekt polegał na 3 głównych działaniach, które przyczyniły się do realizacji celu projektu: 1. wykonane zostały prace remontowo-wykończeniowe, dzięki którym nieużyteczne pomieszczenia, nie remontowane od 30 lat, zostały zaadaptowane na pracownie tematyczne. 2 dokonano zakupów związanych z doposażeniem sal na potrzeby organizacji spotkań, 3. zorganizowane zostały i odbyły się zajęcia oraz warsztaty zgodnie z zainteresowaniem uczestników dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

METRYCZKA PROJEKTU - 11/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – A MOŻE … PARTYJKA WARCABÓW?
 
Okres realizacji projektu – 06.06.2023 r. – 30.10.2023 r.
Realizator – Grupa nieformalna MY z Plusem
Miejsce realizacji projektu - Orzysz
Kwota dofinansowania – 3500,00 zł
Wkład finansowy własny – 300,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 1290,00 zł

Opis dotychczasowych działań:
Projekt „A może … partyjka warcabów?” polegał na aktywizacji Seniorów Klubu Seniora w Orzyszu. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z niedawno zakupionymi na potrzeby Klubu grami planszowymi, karcianymi. Gry karciane i planszowe pozytywnie wpływają na zdrowie seniorów zapewniając im nie tylko rozrywkę ale również mentalny trening poprawiający sprawność pamięciową i intelektualną. Zaplanowano rozgrywki gier planszowych, które pomogły seniorom w utrzymaniu aktywności intelektualnej, a także rozszerzyły ich umiejętności społeczne. Okazuje się, że granie w gry wpływa u seniorów na pamięć, poprawiają szybkość myślenia i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie pamięci. Do działań włączyłyśmy inne grupy senioralne oraz jedną z klas orzyskiej szkoły. W trakcie realizacji projektu nastąpiła szeroko idąca aktywizacja i integracja miedzypokoleniowa. Gra w „planszówki” uaktywniła seniorów. Zorganizowany turniej gier planszowych sprawił seniorom wiele radości, pobudził zdrową rywalizację.

METRYCZKA PROJEKTU - 15/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – „HISTORYCZNIE I SENTYMENTALNIE”

Okres realizacji projektu – 01.06.2023 – 31.10.2023
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Ogródku
Miejsce realizacji projektu – Ogródek, gmina Orzysz
Kwota dofinansowania – 4000,00 zł
Wkład finansowy własny – 400,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 1000,00 zł

Opis dotychczasowych działań:
Głównym celem projektu była integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, ale również wspólne wykonanie muralu i tablicy historycznej na przystanku autobusowym. Zarówno mieszkańcy Ogródka i Orzysza, jak i turyści, mogą poznawać historię naszej pięknej miejscowości. Na początku, wspólnymi siłami, grupa inicjatywna zajęła się odnowieniem przystanku autobusowego – mycie, szlifowanie, przecieranie, malowanie, a następnie został wykonany w formie baneru muralu. Zdecydowano też o potrzebie poprawienia murku i wykonania nowego siedziska na przystanku, co było marzeniem mieszkańców, ponieważ po wielu latach „posługi”, przystanek potrzebował odrestaurowania. Wykonana i zamontowana została też tablica historyczna, wokół przystanku posadzone zostały drzewka. Na zakończenie projektu odbyło się ognisko przy Muzeum Michała Kajki, gdzie przedstawiciel Muzeum przybliżył historię oraz życiorys mazurskiego poety, Kajki. Wszystkie działania jakie były zaplanowane, zostały wykonane i będą kontynuowane w dalszym ciągu. Nasz cel został osiągnięty w stu procentach, ponieważ cieszy oko nie tylko mieszkańców ale również obserwatorów i przejeżdżających gości.

METRYCZKA PROJEKTU - 16/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU - ,,ROZKWITAJĄCE CIERZPIĘTY,,
 
Okres realizacji – 01.05.2023 – 31.10.2023
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jarzębina „ w Cierzpiętach
Miejsce realizacji projektu – Cierzpięty, gmina Piecki
Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
Wkład własny – 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 4 000,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:  
Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców w działania społeczno- kulturalne na lokalnym poziomie, które miało za zadanie skłonić do obywatelskiej aktywności i wpływania na najbliższe otoczenie a także zacieśnianie relacji międzyludzkich. Również kreowania ukrytych umiejętności ogrodniczych i artystycznych. Motywem przewodnim była zmiana oblicza wsi w każdym tego słowa znaczeniu. Został wykonany mural przez lokalną malarkę, mieszkankę wsi, który powstał na jednej ze ścian drewnianego budynku gospodarczego z motywem naszego Jeziora Mokrego i plaży miejskiej , wykonaliśmy drewniane donice w których posadzone zostały kwiaty. Uprzątneliśmy teren pod kwiatowe rondo, które powstało z jarzębiny i z napisem CIERZPIĘTY. Podczas warsztatów z rzeźbiarzem, który za pomoca pilarki wyczarował nam pięknego żurawia, który został postawiony przed wjazdem do wioski, nie zabrakło też chętnych do wycianania tablic informacyjnych w formie płaskorzeźb, które póżniej zostały zakotwiomne do ziemi.

METRYCZKA PROJEKTU - 17/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – SENIORZY NA SPORTOWO
 
Okres realizacji projektu – 01.06.2023 do 31.10.2023
Realizator – grupa nieformalna „Piękni i Młodzi”
Miejsce realizacji projektu – Ruciane-Nida
Kwota dofinansowania – 4 400,00 zł
Wkład finansowy własny – 200,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 2 200,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Celem projektu była popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród seniorów w gminie Ruciane- Nida oraz zorganizowanie IV Spartakiady Senioralnej.  W ramach działania przeprowadzone zostały zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym gimnastyczne, marsze, marszobiegi, zumba. Odbywały się spotkania z dietetykiem i pogadanki na temat zdrowego odżywiania, zorganizowany też został Maraton Zumby dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Na zakończenie projektu odbyła się Spartakiada Senioralna, zwycięzcy wesołych, sportowych konkurencji otrzymali medale, puchary oraz nagrody. Było smacznie i zdrowo. Cel projektu został w pełni zrealizowany, nastąpiła popularyzacja i upowszechnianie rekreacji ruchowej wśród najstarszych mieszkańców gminy i zakończył się sukcesem.

METRYCZKA PROJEKTU- 18/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – ZACZAROWANY OGRÓD
 
Okres realizacji projektu – 16.04.2023r. - 28.09.2023r.
Realizator – GRUPA NIEFORMALNA „DLA INNYCH”
Miejsce realizacji projektu – Mikołajki
Kwota dofinansowania – 5 500,00 zł
Wkład finansowy własny – 650,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 1890,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Celem projektu było stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na podwórku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach „Zaczarowany Ogród”, w którym stanęły domki dla owadów, zawisły na drzewach budki lęgowe dla ptaków oraz zakupione i ustawione zostały stoły i ławy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i relaksu. W powstałym ogrodzie odbywają się zajęcia edukacyjne o tematyce proekologicznej, prowadzone przez leśników z Nadleśnictwa Strzałowo oraz przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Podczas projektu młodzież z ośrodka uczestniczyła w licznych warsztatach: ceramicznych, stolarskich, botanicznych, kiedy to powstały poidła dla ptaków i owadów, zawisły budki lęgowe, zbudowane zostały domki dla owadów. Zaczarowany Ogród został zaaranżowany przez nasadzenie kwiatów i krzewów.  Odbyły się festyny umożliwiające zaprezentowanie szerszej grupie odbiorców nasz projekt. Wychowankowie ośrodka przeszli ścieżką edukacyjną zorganizowaną przez Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak w Urwitałcie oraz uczestniczyli w wycieczce do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Przeprowadzone zostały warsztaty o życiu pszczół w pasiece. Podczas zajęć edukacyjnych i festynów integrujących placówki z terenu gminy Mikołajki dzieci i młodzież niepełnosprawna budowała pozytywne relacje, integrowała się i wspierała wzajemnie

METRYCZKA PROJEKTU -20/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – Oznakowanie Questu „Ścieżka zielarki” za pomocą tablic edukacyjnych
 
Okres realizacji projektu – 01.04.2023 – 31.07.2023
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Nitkach „Niteczki”
Miejsce realizacji projektu – Nitki, gmina Biała Piska
Kwota dofinansowania – 6000,00 zł
Wkład finansowy własny – 2399,10 zł
Wkład niefinansowy własny – 900,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
W ramach projektu zakupione zostały wsporniki słupów (kotwy), śruby i cement do montażu tablic, następnie zostały zbudowane drewniane konstrukcje tablic, które pokryto impregnatem, na trasie Questu zostały zabetonowane kotwy i ustawiono drewniane konstrukcje tablic. Opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne o Queście „Ścieżka zielarki”, 1 czerwca 2023 r. – odbył się Festyn Zielarski na Dzień Dziecka, na którym odbyły się warsztaty zielarskie dla dzieci  i młodzieży oraz promowany był Quest „Ścieżka zielarki”, następnie 23 czerwca 2023 r. – odbyły się warsztaty zielarskie dla mieszkańców Nitek oraz gości z okolicy, na których również promowano Quest „Ścieżka zielarki”, przygotowano oferty edukacyjne dla różnych grup odwiedzających Zielnik w Nitkach i Quest „Ścieżka zielarki”: 7. Lipiec 2023 r. – wykonano 14 tablic edukacyjnych o różnych ziołach, które zostały zamontowane na drewnianych konstrukcjach wzdłuż trasy Questu „Ścieżka zielarki.

METRYCZKA PROJEKTU - 22/RN/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ’’ ZNAD NIDKI’’ W RUCIANEM-NIDZIE
 
Okres realizacji projektu – 01-05-2023 do 29-09-2023
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich ’’ Znad Nidki’’ w Rucianem – Nidzie
Miejsce realizacji projektu – Ruciane-Nida
Kwota dofinansowania – 5000,00 zł
Wkład finansowy własny – 300,00 zł
Wkład niefinansowy własny –1125,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań :
Projekt polegał na doposażeniu KGW w nowoczesny sprzęt AGD oraz wyposażenie w pomoce kuchenne umożliwiające podjęcie działalności Koła. Zakupiony sprzęt pozwoli na integrację społeczności lokalnej w przystosowanym do tego miejscu, które stwarza możliwość rozwijania wspólnych  pasji kulinarnych oraz poznawania tożsamości lokalnej poprzez kulinaria. Dzięki wymianie doświadczeń z innymi kołami poszerzyliśmy naszą wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania koła gospodyń wiejskich.

METRYCZKA PROJEKTU - 23/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – „ O CZYM SZUMIĄ STAŚWIŃSKIE DRZEWA”

Okres realizacji projektu – 06.2023-30.09.2023
Realizator – Grupa nieformalna- Kreatywne Krecice
Miejsce realizacji projektu – Miłki
Kwota dofinansowania – 4000,00 zł
Wkład finansowy własny – 0 zł
Wkład niefinansowy własny –9 460,00 zł

Opis dotychczasowych działań:
Celem projektu było osiągnięcie dobra wspólnego polegającego na integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, a w szczególności Seniorów i Młodzieży. Seniorzy przekazując swoje opowieści zrealizowali swoje pragnienia związane z chęcią przekazywania wiedzy o gminie, swoich przeżyciach, historii. Młodzież poprzez zainteresowanie tematyką swojej gminy, ma poczucie sprawstwa, przynależności oraz integracji ze społecznością lokalną, nawiązała się nić sympatii międzypokoleniowej. Młodzi z uwagą i zainteresowaniem wysłuchiwali opowieści Seniorów, zadawali pytania i nagrali piękne filmiki z udziałem Seniorów, dało im to poczucie pewności siebie. Młodzież stworzyła również piękną galerię zdjęć, która została zaprezentowana na Gali finałowej projektu, którą przygotowali wspólnie z partnerami, wolontariuszami. Było to cudowne wydarzenie na skalę całej Gminy Miłki. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Wytworzył się cudowny klimat wspólnoty, przynależności do gminy, więzi międzypokoleniowej. Młodzież pięknie opowiadała o projekcie, czuła się dumna z efektów, film oglądali wszyscy z zaciekawieniem i wzruszeniem, wypowiedziało się kilku lokalnych historyków chwaląc inicjatywę, która przybliżyła wszystkim historię regionu. Młodzież zaprezentowała się we własno zaprojektowanych koszulkach , otrzymała bidony wybrane przez siebie, czuli się przez to częścią grupy. Gala była pięknym zwieńczeniem kilku miesięcy cudownych działań.  Po dwóch tygodniach prezentowania się Galerii w Ośrodku Kultury, została ona zainstalowana na stałe w Bibliotece w Miłkach.                            

METRYCZKA PROJEKTU - 24/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – Defibrylator AED – Bezpieczna wieś Liski

Okres realizacji projektu – 07.05.2023 r. – 30.09.2023 r.
Realizator – Grupa nieformalna Liskowianki
Miejsce realizacji projektu – Liski , gmina Pisz
Kwota dofinansowania – 6 000,00zł
Wkład finansowy własny – 600,00zł
Wkład niefinansowy własny – 2 300,00zł

Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na zamontowaniu we wsi Liski defibrylatora, ponieważ miejscowość oddalona jest o kilkanaście kilometrów od miasta i dojazd zespołu ratownictwa medycznego do wsi zchodzi bardzo długi, dlatego wieś została „uzbrojona” w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny – AED, który znajduje się w centralnym miejscu wsi, czyli na ścianie frontowej świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach. Po instalacji urządzenia przed ogłoszeniem szkolenia z pierwszej pomocy, napłynęło wiele zapytań dotyczących urządzenia – Co to jest? Do czego służy? Skąd wieś ma takie urządzenie?, narodziło się bardzo wiele pytań. Wydarzenie odsłonięcia AEDa i szkolenie pierwszej pomocy na którym gościł sam burmistrz miasta i gminy Pisz – Pan Andrzej Szymborski, na szkolenie przybyło ponad 90 osób, oczekiwania nasze przerosły sceptycyzm poprzednich spotkań we wsi.Po szkoleniu rozpoczął się proces dyskusji na temat przeżywalności ludzkiej i samopomocy, dopóki nie przyjedzie Ambulans. We wsi rozbudziła się potrzeba niesiena pomocy i powstało kilka wspólnych realizacji oddolnych. Społeczeństwo nabrało pewności siebie w działaniu pierwszej pomocy i jest świadome urządzenia, które oczekuje ruchu w ich strony w sytuacji zagrożenia życia. To piękna inicjatywa, która rozpaliła chęć dalszego działania innych wsi w różnych gminach.

METRYCZKA PROJEKTU - 27/DM/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – W BIAŁEJ PISKIEJ GRA KAPELA CO NIEDZIELA
 
Okres realizacji projektu –01.05.2023 – 30.09.2023
Realizator – Kapela Podwórkowa Klika z Białej Piskiej
Miejsce realizacji zadania – Biała piska
Kwota dofinansowania – 3.500,00 zł
Wkład finansowy własny – 240,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 1.640,00 zł

Opis dotychczasowych działań:
Celem projektu było wyposażenie kapeli Kilka w charakterystyczne stroje zespołu grającego muzykę podwórek i osiedli oraz zorganizowanie warsztatów muzycznych, wokalnych i choreograficznych dla członków Kapeli Podwórkowej Klika. Zorganizowany został przegląd kapel podwórkowych. Podczas imprez okazjonalnych odbywała się prezentacja zespołu w środowisku lokalnym. W efekcie nastąpiła aktywizacja społeczności do podejmowania działań, mających wpływ na tworzenie kultury lokalnej, a tym samym integracja przez rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców.

METRYCZKA PROJEKTU - 63/DM/2023
 
TYTUŁ PROJEKTU – ’’SIATKÓWKA ŁĄCZY POKOLENIA’’
 
Okres realizacji projektu – 1.04.2023-30.09.2023
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym
Miejsce realizacji projektu – Rakowo Małe, gmina Biała Piska
Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
Wkład finansowy własny – 200,00 zł
Wkład niefinansowy własny –650,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
W ramach projektu „ Siatkówka łączy pokolenia” Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym przygotowało teren przy świetlicy wiejskiej pod zamontowanie boiska do piłki siatkowej. Przeprowadzono też zajęcia na temat zdrowego stylu życia, na których również promowano gry zespołowe na świeżym powietrzu. Zebraliśmy zespoły w różnych kategoriach wiekowych i przeprowadziliśmy rozgrywki. Celem było utrwalenie więzi międzysąsiedzkich, rozwój inicjatyw lokalnych poprzez zagospodarowanie terenu, oraz integracja lokalnej społeczności. Zmontowaliśmy ławeczkę, a tym samym stworzyliśmy przestrzeń do kulturalnego spędzania wolnego czasu. Założone boisko to krok w stronę rozwoju Sołectwa Rakowo Małe oraz zachęta dla gości i turystów, by częściej tu przyjeżdżali. To przyjazne miejsce, gdzie można się zrelaksować oraz aktywnie i przyjemnie spędzić czas.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści