Metryczki NOWEFIO 2022 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
PREZENTACJA DZIAŁAŃ NOWEFIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2022
W POWIECIE PISKIM, MRĄGOWSKIM I GIŻYCKIM.


Metryczka projektu- 8/RN/2022

TYTUŁ PROJEKTU –INTEGRACJA POLSKO-UKRAIŃSKA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO
 
Okres realizacji projektu – 01-07-2022 do 31-08-2022
Realizator – grupa nieformalna RN-UK
Kwota dofinansowania – 5 000,00zł
Wkład finansowy własny – 598.65 zł
Wkład niefinansowy własny – 4 200,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na organizowaniu projekcji filmowych na świeżym powietrzu, które przybliżały naukę języka polskiego dla uchodźców. Poprzez zorganizowane mini kina w okolicy lokalna społeczność miała możliwość udziału w  wydarzeniach kulturalnych poprzez uczestnictwo w projekcjach filmowych, ogniskach i wspólnym śpiewaniu polsko- ukraińskich piosenek .Projekt zmotywował mieszkańców do nawiązania przyjaźni, kontaktów z ludnością ukraińska. Społeczność ukraińska zaaklimatyzowała się w naszej gminie. Projekt przyczynił się do łatwiejszej  integracji dorosłym w pracy a dzieciom i młodzieży w Polskich szkołach i przedszkolach.


METRYCZKA PROJEKTU- 9/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU –„POMOC UKRAINIE - ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z UKRAINY”
 
Okres realizacji projektu –01.05.2022r. -31.10.2022 r.  
Realizator – Grupa nieformalna Pomoc Ukrainie
Kwota dofinansowania – 6 000,00 PLN
Wkład finansowy własny – 0,00 PLN
Wkład niefinansowy własny – 2 400,00 PLN
 
Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na organizacji wsparcia Ukraińców przebywających na terenie powiatu piskiego. Dnia 2 czerwca w sali I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu odbyła się uroczysta inauguracja na której gościli przedstawiciele lokalnych władz i służb mundurowych, przedstawiciele instytucji i organizacji wspomagających działania na rzecz społeczności ukraińskiej.  oraz przeprowadzono rekrutacja do projektu, której proces wspierany był przez zaproszonych do współpracy lektorów prowadzących zajęcia – Pani Ewa Ryzińska oraz Pan Łukasz Pietrzyk. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dla uchodźców z języka polskiego które pomogły w podniesieniu kompetencji językowych oraz udzielano wsparcia osobom współzależnym zajęcia odbywały się w 3 grupach. W trakcie prowadzonych zajęć lektorzy po ruszali też kwestie związane z życiem codziennym w naszym kraju. Chętnie udzielali porad jak ratyfikować dyplom ukończenia studiów, poszukiwali uczelni, gdzie prowadzone są zajęcia również w języku polskim, a także wskazówki w zakresie udzielanej pomocy lekarskiej, finansowej, materialnej. Podjęto również działania integrujące społeczność ukraińską z mieszkańcami powiatu. Przykładem jest tu impreza z okazji zakończenia roku szkolnego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu. Działania podjęte w ramach projektu zakończyły się sukcesem. Zajęcia z języka polskiego odbyły się w pełnym zakresie, uczestnicy otrzymali materiały biurowe zakupione ze środków dotacji, podręczniki zaś i ćwiczenia zostały wydrukowane dzięki współpracy z Powiatem Piskim, użyczający do dyspozycji sprzęt do drukowania i kserowania.


METRYCZKA PROJEKTU - 10/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – MAZURSKI GOŚCINIEC - POMOC DLA UKRAINY
 
Okres realizacji – 01.04.2022 - 30.09.2022
Realizator – Fundacja hydro-polis
Kwota dofinansowania – 3 500,00 zł
Wkład finansowy własny – 400,00 zł
Wkład niefinansowy własny – 2 750,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Celem projektu było zwiększenie zaangażowania podmiotów oraz obywateli, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego dzięki integracji społecznej i międzykulturowej mieszkańców Gminy Mikołajki z grupą uchodźców wojennych z Ukrainy. Integracja i współprac wzajemna posłużyła szeregu  zrealizowanych inicjatyw i przedsięwzięć z obszaru kultury i edukacji zaprojektowanych i organizowanych wspólnie. Przeprowadzono warsztaty kreatywne, czyli zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży - malarstwo wielkoformatowe, szablony, wlepki, komiksy. Odbyła się Zielona szkoła, czyli: wyprawy, surwiwale, lokalne ścieżki - cykl spacerów subiektywnych po regionie - leśne surwiwale, odwiedzanie ciekawych i typowych dla regionu lokalizacji - Rezerwat Łuknajno, Leśniczówka Pranie, Galindia, Spychowo. Były spektakle i warsztaty teatralne - interaktywne przedstawienia oraz zabawy dla dzieci i młodzieży, zrealizowane przez Teatr Pomarańczowy Cylinder .Na koniec przeprowadziliśmy Zielona Noc - pożegnanie lata - działanie plenerowe, ognisko, “pchli targ” w formie free shop ‘u - działania podsumowujące projekt.


Metryczka projektu - 6/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – ROWEREM PRZEZ KRAINĘ HISTORII
 
Okres realizacji projektu – 01. 05. 20022  - 30. 09. 2022
Realizator – Globtroterzy Karwik
Kwota dofinansowania – 5 500,00
Wkład finansowy własny – 0,00
Wkład niefinansowy własny – 990,00
 
Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na zorganizowaniu wycieczek rowerowych po okolicznych wsiach na terenie powiatu piskiego. W ramach projektu zakupiliśmy akcesoria zwiększające bezpieczeństwo           (kaski, elementy odblaskowe oraz rękawiczki). Dodatkowo zakupione zostały bidony i niezbędne części rowerowe do konserwacji i bieżących napraw rowerów uczestników wycieczek.  Pierwsze spotkanie uczestników było organizacyjne i odbyło się 6 lipca 2022 na którym podane zostały propozycje wycieczek , 13 lipca 2022 przeprowadziliśmy przegląd rowerów oraz odbyła się pogadanka  z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej w Piszu na temat przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów i bezpieczeństwa na drodze. 2 sierpnia uczestnikom projektu rozdaliśmy zakupione kaski, szelki odblaskowe, rękawiczki oraz bidony. Pierwsza wycieczka ruszyła z Karwika dnia 7 sierpnia do miejscowości  Binduga Port nad jeziorem Seksty. Brało w niej udział  22 osoby po przyjeździe na miejsce i chwili odpoczynku Pan Zenon poprowadził  zabawy sportowe(bieg z przeszkodami, rzut do celu czy przenoszenie piłki nad głową), w międzyczasie rozpalaliśmy ognisko było pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. Pani Daniela opowiedziała nam jeszcze krótko o historii tego miejsca, wszyscy słuchali z zaciekawieniem.  21 sierpnia odbyła się druga wycieczka na którą pojechaliśmy do Wejsun tam zwiedziliśmy Kościół ewangelicko-augsburski oraz izbę pamięci. Pani Daniela przygotowała nam krótką historię kościoła oraz samych Wejsun. Było to bardzo ciekawe i jednocześnie pouczające dużo osób nie znało tej historii oczywiście było pieczenie kiełbasek i zabawy sportowe prowadzone przez pana Zenona. 4 września ruszyliśmy z uczestnikami projektu na półwysep Czarny Róg. Na miejscu docelowym wszyscy uczestnicy wycieczki brali udział w zawodach sportowych pod czujnym okiem pana Zenona. Była konkurencja biegowa: z przeszkodami. Byliśmy podzieleni na dwa zespoły. W ogólnej punktacji wygrał zespół nr 1. W konkurencjach sportowych bawiliśmy się wszyscy. Było pięknie. Po zawodach odpoczynek wraz z posiłkiem. W międzyczasie pan Jacek rozpalił nam ognisko były Kiełbaski pieczone w ognisku, ciastka, owoce, soki. No i przygotowana przez Panią Danielę historia Mazur, znaczenie puszczy i jaką spełniała rolę w życiu człowieka na przełomie wieków. Prelekcja przerodziła się w bardzo ciekawą dyskusję ze swadą i humorem. Wiele się dowiedzieliśmy, było warto słuchać, bo tego nie było w książkach popołudniowy powrót do Karwika i rozjazd do domów. 25 września odbyła się już ostatnia wycieczka tym razem do Pisza, gdzie zwiedziliśmy "Muzeum Ziemi Piskiej" oraz schron "Regelbau 502 przy cegielni. W Muzeum Ziemi Piskiej czekał na nas pan Sławek który Oprowadził nas po wystawie fauny na terenach Mazur, a potem opowiadał o historii Pisza od czasów zamierzchłych, aż po czasy dzisiejsze.  Oglądaliśmy z zainteresowaniem eksponaty, ciekawa wystawa zwierząt, tych biegających i tych fruwających,  artefakty z wykopalisk, ciekawe makiety i eksponaty z czasów teraźniejszych. Po zwiedzeniu muzeum jedziemy zwiedzać schron bojowy "Regelbau 502" tam czekał na nas pan Paweł który oprowadza nas po terenie wokół budowli, pokazując ciekawe eksponaty związane z obroną,następnie pan Filip, ubrany w umundurowanie i uzbrojenie z epoki, zaprasza nas do zwiedzenia schronu bojowego. W środku objaśnia nam historię powstania fortyfikacji na terenie wokół Pisza, pokazuje wyposażenie schronu i co do czego służy. Na koniec spotkania, przy ognisku, zjedliśmy ciepłą pizzę, rozwinęła się dyskusja na historyczne tematy a dzieci cieszyły się zabawą na świeżym powietrzu w jesiennych promieniach słońca. Uczestnicy wycieczki naszą historię mieli na wyciągnięcie ręki. Było to spotkanie bardzo ciekawe i pouczające tak jak każde inne . Dużo ciekawych rzeczy, poznawanie nowych miejsc, połączone ze sportem i rekreacją. Efektem naszych działań było przede wszystkim propagowanie naszej historii, nie tylko przez podawanie suchych faktów, ale także przez ciekawe i interesujące pogadanki Pani Danieli, które zawsze kończyły się dyskusją. Poznanie nowych pięknych miejsc, uwrażliwianie szczególnie młodych ludzi na piekno naszej przyrody. Odwiedzenie Muzeum Ziemi Piskiej pokazało nam bogactwo przyrodnicze naszych terenów, ich piękno i niepowtarzalność. Wycieczka do schronu bojowego pod Snopkami bardzo zainteresowała nas wszystkich, nawet najmłodszych uczestników naszych wypraw. Dzięki takim działaniom, polegającym na wspólnym spędzaniu czasu, nawiązują się nowe przyjaźnie, zacieśnia się współpraca międzypokoleniowa, większe zrozumienie potrzeb innej osoby i szeroko pojęta integracja społeczna.


METRYCZKA PROJEKTU - 11/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – NASZE MIASTO WSPÓLNYM PODWÓRKIEM DLA GIER I ZABAW
 
Okres realizacji projektu – 17.04.22-31.10.22
Realizator – grupa nieformalna- Eko Paczka
Kwota dofinansowania – 5000,00zł
Wkład finansowy własny – 1447,59zł
Wkład niefinansowy własny – 4095.00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb integracji i asymilacji społecznej rodzin oraz uchodźców  mieszkających na terenie  powiatu mrągowskiego mające dzieci niepełnosprawne. Organizowano wspólne gry i zabawy terenowe. Stworzono przestrzeń na zasadzie wspólnego lokalnego podwórka do gier i zabaw, gdzie każdy czuł się równy i akceptowany były gry planszowe, terenowe, wspólne wykonywanie prac plastycznych bądź zabawy z animatorem lub pedagogiem, które wymagają silnych bezpośrednich interakcji i współpracy pomiędzy uczestnikami. Dzięki projektowi udało nam się na stałe włączyć do spotkań Grupy Wsparcia "Parasol" jedną rodzinę pochodzącą z Ukrainy, dzięki czemu przyspieszyliśmy im proces asymilacji.
 
Drugim ważnym celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności manualnych poza Internetem, poprzez zabawę z użyciem gier planszowych i terenowych. Podczas zajęć integracyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga wraz z pomocą pedagogiczną, uczestnicy grali w gry planszowe zamiast w komputerowe.  Ponieważ "planszówki" wymagają często udziału kilku osób w jednej rozgrywce, stanowią także świetny sposób do integracji, nauczenia się wzajemnej współpracy, zrozumienia norm i reguł danej gry. Pobudziliśmy kreatywność dzieci, zachęcając je do stworzenia własnych gier które powstały w oparciu o pracę zespołową, a uzewnętrzniały zainteresowania i umiejętności swoich twórców.
 
 W okresie maj- październik,  zajęcia odbywały się w przestrzeni miejskiej, z wykorzystaniem boisk przyszkolnych, a także w budynku Miejskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Uczestnicy grali w gry planszowe, zręcznościowe, a nawet z użyciem elementów fauny i flory,  wykonywali prace z kreatywnej techniki i plastyki, pod opieką pedagogów, wolontariuszy i pomocy pedagogicznej, co wspomogło wzajemną integrację.
 
W okresie letnim przeprowadziliśmy grę terenową przy współpracy z drużyną ZHP Nieprzetartego Szlaku. Gra odbyła się na terenie parku im Słowackiego, który idealnie się nadaje do takich wyzwań. Współpraca i integracja uczestników była niezbędnym elementem podczas pokonywania poszczególnych zadań, zaplanowanych przez animatorów. Z kolei animacje terenowe z kreatywnym zastosowaniem wyobraźni przeprowadziliśmy podczas organizowanych pieszych wycieczek do mniejszych parków miejskich, na Wieżę Bismarcka, na plac zabaw Ekomarina znajdujący się przy plaży miejskiej, gdzie dostaliśmy się za pośrednictwem tramwaju wodnego. Ponieważ w tym roku Park Linowy LemurPark był zamknięty, zorganizowaliśmy gry i zabawy na Orliku z okazji Dnia Dziecka we współpracy z harcerzami niepełnosprawnymi Drużyny Nieprzetartego Szlaku Leśne Ptaki. Dla najbardziej wytrwałych piechurów rajd pieszy na Górę 4 Wiatrów zakończony ogniskiem na Rodzinnych Ogródkach Działkowych.
 
Z uwagi na niepełnosprawność i niesamodzielność dzieci, zajęcia prowadzone przez pedagoga i pomoce oraz wolontariuszy, były przewidziane z podziałem na grupy maksymalnie 8 osobowe. Gry terenowe i piesze wycieczki odbyły się częściowo z udziałem rodziców, a częściowo pod nadzorem kadry pedagogicznej.
 
W celu integracji uczestników i ich rodzin, zorganizowaliśmy spływ kajakowy Rzeką Krutyń, zakończony wspólnym obiadem w restauracji Ukta Główna.
 
Za nadrzędny rezultat projektu uważamy zwiększenie poziomu integracji 20-30 dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności z powiatu mrągowskiego oraz chłopca pochodzącego z Ukrainy w wieku 5 lat. Poprzez wspólny udział w zajęciach, grach i wycieczkach pieszych, uczestnicy mieli możliwość poznać się lepiej, wspólnie działać i rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.
 
Kolejnym rezultatem jest również wzrost aktywności na świeżym powietrzu dzieci podczas pieszych wycieczek, gry terenowej, a także zwiększenie poziomu wiedzy na temat innych  form spędzania wolnego czasu podczas spotkań grup wsparcia Parasol.  Poprzez udział w grach wzrósł poziom zaangażowania dzieci w zajęcia pozalekcyjne.
 W części organizowanych wycieczek i grze terenowej, wzięło udział ok 15 rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników, którzy także mieli możliwość integracji i lepszego poznania, przełamania barier kulturowych czy językowych. Podczas wspólnych spotkań i uczestnictwa we wspólnych wycieczkach i grze terenowej nawiązały się nowe koleżeńskie relacje. Dzięki uczestnictwu w grze terenowej, rodzice mieli możliwość poznania starszej grupy ON, zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego, drużyny Nieprzetartego Szlaku w Mrągowie. Zwiększyli dzięki temu swoją wiedzę  na temat możliwości funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych


METRYCZKA PROJEKTU -13/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – HISTORIA - TO MY.
 
Okres realizacji projektu – 16.06.2022 do 15.08.2022
Realizator – Aktywni Seniorzy z Komorowa
Kwota dofinansowania – 3 500.00 zł
Wkład finansowy własny – 309.79 zł
Wkład niefinansowy własny – 600.00 zł

Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na dokończeniu powstałego wcześniej Placu Pamięci w Komorowie, który służy obecnie mieszkańcom podczas ważnych uroczystości historycznych, a także do rekreacji i spędzania wolnego czasu. . Głównym celem całego projektu była jednak integracja historyczna mieszkańców naszej miejscowości-rozmowy starszego pokolenia z młodszym i wspomnienia na temat miejscowości oraz miejsce z masztem do wywieszania flagi narodowej podczas ważnych uroczystości państwowych. Projekt polegał na położeniu obrzeża z krawężników, które sprawiło, że plac został ładnie wyeksponowany i pojazdy nie uszkadzają już powstałego terenu. Została zakupiona i zamontowana huśtawka drewniana, która została przyjęta i użytkowana przez seniorów z wielkim entuzjazmem, na której teraz spotykają się mieszkańcy zarówno ci młodsi jak i starsi. Zakupiono i zamontowano lampy solarne, które wieczorami pięknie oświetlają zarówno mural na ścianie jak i posadzone drzewka i rośliny. Na zakończenie projektu "Aktywni Seniorzy z Komorowa" wraz z sołtysem i Kołem Gospodyń Wiejskich "Komorowska Słodycz" zorganizowali mieszkańcom piknik historyczny, na którym mieszkańcy przy grillu snuli opowieści o dawnych czasach w Komorowie i pokazywali zdjęcia.


METRYCZKA PROJEKTU : 15/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – „PODAJ RĘKĘ UKRAINIE”
 
Okres realizacji projektu – 1.05.2022 – 30.10.2022 r.
Realizator grupa nieformalna: My, z Wojskowej Stolicy Polski.
Kwota dofinansowania – 4500,00 zł
Wkład finansowy własny – 50,00zł
Wkład niefinansowy własny – 2400.00
 
Opis dotychczasowych działań:
W związku z aktualną sytuacją związana z wojną w sąsiednim kraju, co wiąże się z zagrożeniem dla nas samych oraz napływem do naszego kraju wielu mieszkańców Ukrainy, grupa orzyszan "My, z Wojskowej stolicy Polski" ze wsparciem Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu podejmowała szereg działań, które mogły pomóc w rozładowaniu obaw i złagodzić stres mieszkańców, a szczególnie osób starszych oraz uchodźców z Ukrainy. Przeprowadzono spotkania z seniorami oraz rodzinami ukraińskimi służące przypomnieniu chlubnych tradycji oręża polskiego oraz Kozaczyzny. Wydano szereg publikacji w formie zeszytów oraz na nośnikach cyfrowych .Publikacja bajek terapeutycznych w języku polskim przez radnych Gminy Orzysz, oraz w języku ukraińskim, przez matki przebywające w Gminie Orzysz. Bajki opublikowano w trzech formach: publikacja papierowa - bajki drukowane - wykonano skład komputerowy, opracowanie graficzne, przygotowanie grafiki z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych, przygotowanie do druku – razem 200 zeszytów.
oraz w formie cyfrowych nośników danych - na płytach CD – 200 płytek i pendrive przekazanych dzieciom polskim i ukraińskim w Polsce, i w Ukrainie z nagraniami bajek terapeutycznych w języku ukraińskim i polskim.
Prowadzono koncerty połączone z nauką pieśni integracyjnych pod nazwą "Jesteśmy z Ukrainą". Przeprowadzano trzy wolontarystyczne koncerty, spotkania na terenie powiatów: piskiego – w Orzyszu, giżyckiego – w Miłkach i ełckiego w Drygałach z seniorami, w czasie których uczyli się i wysłuchali pieśni ukraińskich śpiewanych w języku ukraińskim i polskim, oraz rycerskich pieśni polskich. W ramach nauki - warsztatów, koncertów uczestnicy otrzymali do śpiewania i na pamiątkę 110 śpiewników, a 13 osobowy chór Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej wykonał dla słuchaczy takie pieśni jak: Nalivaymo brattia (Kozacka sława), Oi šermukšnio, Ukraina (Hej, sokoły), Podaj rękę Ukrainie oraz polskie pieśni rycerskie: Hołd Dla Jana III, Pieśń Konfederatów Barskich, Pieśń powstańców z 1863 r.
Publikacja w/w wykonywanych pieśni w formie cyfrowych nośników danych - na płytach CD, oraz na pendrive, jako karaoke do nauki śpiewu. Publikacja będzie wsparciem dla działań Gminy Orzysz zgodnie z zawołaniem "Orzysz, Wojskowa Stolica Polski". Nagrania przekazywano 200 mieszkańcom gminy i gościom w czasie Dni Orzysza 2022- nieodpłatnie.
Spotkanie mieszkańców Orzysza z rodzinami, z Ukrainy. W czasie spotkania odtwarzano bajki w języku ukraińskim i polskim, wspólne śpiewano pieśni polskie i ukraińskie, był poczęstunek dla dzieci (gofry, wata cukrowa) i dorosłych (potrawa ukraińska – ziemniaki po ukraińsku - przygotowana wspólnie przez Polki i Ukrainki). Ponadto malowano twarze oraz wręczono przybyłym rodzinom 17 talonów po 50 zł każdy, sfinansowane przez członków MSAL, na artykuły do utrzymania czystości oraz kosmetyki, do odebrania w miejscowym sklepie.METRYCZKA PROJEKTU - 16/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – „ZDROWI JAK RYBA”
 
Okres realizacji projektu – 15.05.2022 - 15.11.2022
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Karwiku
Kwota dofinansowania – 5300 zł
Wkład finansowy własny – 300 zł
Wkład niefinansowy własny – 1000 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Projekt "Zdrowi jak ryba" został zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Karwiku dla mieszkańców Gminy Pisz oraz turystów i gości odwiedzających naszą miejscowość. Projekt polegał na przeprowadzeniu przez członkinie Koła warsztatów z produkcji domowych przetworów rybnych. Panie podzieliły się domowymi recepturami na przyrządzanie ryb oraz opowiedziały o korzyściach spożywania ryb. Seniorki opowiedziały też o tradycjach spożywania ryb na Mazurach. Podczas warsztatów został stworzony nowy przepis na lokalną pastę rybną z Karwika. Odwiedziliśmy lokalne Gospodarstwo Rybackie Śniardwy sp. z o. o., gdzie rybacy opowiedzieli nam o swojej pracy. Udaliśmy się też do lokalnej przetwórni ryb, gdzie poznaliśmy najlepsze sposoby na przetwarzanie ich.  W lipcu i sierpniu wędzenie ryb oraz przetwory rybne zostały zaprezentowane na Zielonym Targu w Karwiku, odbywającym się na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Karwiku cyklicznie w każdą sobotę. Chcieliśmy przez to popularyzować spożycie ryb i pokazać jak cenne jest zródło białka zwierzęcego oraz kwasów tłuszczowych nienasyconych.  We wrześniu przeprowadziliśmy warsztaty wędzarnicze, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć, które ryby i jak najlepiej wędzić, co mamy nadzieję zachęciło do wędzenia we własnych gospodarstwach domowych. W październiku spotkaliśmy się ze społecznymi strażnikami rybackimi razem z dziećmi i młodzieżą z regionu, na którym dowiedzieliśmy się jakie ryby występują w jeziorze Seksty, Śniardwy, jakie są wymiary i okresy ochronne ryb, jakie warunki trzeba spełnić by legalnie wędkować. Ustawiliśmy też tablicę edukacyjną z rybami słodkowodnymi występującymi w naszych jeziorach. Ostatnim wydarzeniem były warsztaty kulinarne z profesjonalnym szefem kuchni panem Mirosławem Gworkiem w restauracji rybnej „Gościniec Głodowo” który opowiedział o najpopularniejszych rybach łowionych przez rybaków na Jezioro Śniardwy największym jeziorze w Polsce i wykorzystywanych kulinarnie także w jego restauracji oraz pokazał nam jak przygotować lokalne potrawy rybne, w tym potrawy kuchni mazurskiej np. sandacz w kaparach, szczupak po polsku czy frytki z płoci. Spotkanie połączone było z integracją dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Karwiku oraz podsumowanie projektu i wręczeniem pamiątkowych podziękowań dla wolontariuszy projektu.


METRYCZKA PROJEKTU 17/RN/2022
 
TYTUŁ POJEKTU – W zgodzie z naturą
 
Okres realizacji projektu01-05-2022 – 31.10.2022 r.
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich Niezłe Ziółka w Gajewie
Kwota dofinansowania – 3500,00zł
Wkład finansowy własny – 747.99 zł
Wkład niefinansowy własny – 0,00
 
Opis dotychczasowych działań:
Głównym celem projektu było inspirowanie i wspieranie kobiet w rozwoju osobistym i społecznym poprzez działania proekologiczne i prozdrowotne, a także integrowanie środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną, rekreacyjną i towarzyską. Nasze działania skierowane zostały na produkcję naturalnych środków czystości, które w swoim składzie nie mają substancji szkodliwych dla naszego zdrowia. Wykonanie własnych, naturalnych środków czystości oraz kosmetyków stanowi dla nas alternatywę dla zdrowego stylu życia. Projekt zakładał spotkania warsztatowe mające na celu naukę wykonania ekologicznych i nietoksycznych środków stworzonych do codziennego sprzątania domu. Podczas warsztatów pt. „Naturalne środki czystości – detergenty”, omawiałyśmy skuteczne ludowe sposoby dbania  o swoją urodę, uzupełniłyśmy wiedzę o roślinach kosmetycznych, jakie mają właściwości, gdzie można je znaleźć i jak je prawidłowo przetworzyć oraz wyprodukowałyśmy środki czystości, takie jak mleczko do czyszczenia, proszek do prania, płyn do szyb, odświeżacz powietrza. Po warsztatach,  naszym celem było podzielenie się tą wiedzą z innymi mieszkańcami naszej społeczności. Dlatego w ramach projektu zorganizowałyśmy spotkanie dla mieszkańców Gajewa  i wspólnie zrobiłyśmy chemię do domu. Chciałyśmy obudzić w nich chęć do życia w zgodnie z naturą oraz zachęcić do ograniczania szkodliwej chemii  w codziennym życiu.


METRYCZKA PROJEKTU -20/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – „ZIELONY KĄCIK REKREACYJNY.”
 
Okres realizacji projektu – 01-05-2022 do 31-08-2022
Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich „Świderki”
Kwota dofinansowania – 4 500,00zł
Wkład finansowy własny 422.42zł
Wkład niefinansowy własny – 780.00zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 Projekt polegał na wykonaniu „Kącika Zabaw Logicznych” w miejscowości Świdry Kościelne poprzez stworzenie warcabów przestrzennych.  W ramach projektu wyrównano teren, utwardzono podłoże, ułożono wcześniej pomalowane płytki, aby przypominały planszę do gry w warcaby. W trakcie prac pomalowano donice, w których zostały zasadzone kwiaty. Została umieszczona skrzynia wraz z pionkami do gry. Zostały umiejscowione kosze na śmieci, aby utrzymać czystość terenu altany, „Kącika Zabaw Logicznych” oraz „Zielonego Kącika Relaksacyjnego”. Finałem prac był, wcześniej ogłoszony, turniej gry w warcaby z nagrodami. Dla mieszkańców Świdry Kościelne „zielony kącik rekreacyjny” stał się miejscem zabaw i odpoczynku na świeżym powietrzu dla każdego!


METRYCZKA PROJEKTU: 21/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – BOGACKO RYBACKO
 
Okres realizacji projektu – 01-05-2022 do 31-08- 2022
Realizator – Stowarzyszenie Nasze Bogacko
Kwota dofinansowania – 3500,00zł
Wkład finansowy własny – 399,99zł
Wkład niefinansowy własny – 3255,00zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na zakupie  i montażu wędzarni z gotowych elementów. Zostało przygotowane podłoże i miejsce do ustawienia konstrukcji. Wszystkie elementy wędzarni połączono ze sobą żaroodpornym silikonem. Powstała tabliczka z informacją o projekcie, która została wypalona w drewnie przez członka stowarzyszenia. Gdy wędzarnia była gotowa , zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty ze wstępnej obróbki i wędzenia ryby.
Dzięki wędzarni mogliśmy w czasie festynu przyrządzić ciekawe potrawy zwłaszcza ryby, które są naszym produktem lokalnym i promowanie zdrowej żywności. Celem naszych działań było zrzeszanie lokalnej społeczności i członków stowarzyszenia. Każdy mieszkaniec może skorzystać z wędzarni według własnych upodobań co umożliwi realizację potrzeb lokalnej społeczności co było głównym celem.


METRYCZKA PROJEKTU – 23/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU – „Z MUZYKĄ W TLE”
 
Okres realizacji projektu – 03.05.2022r. – 31.08.2022r.
RealizatorPiskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury- MAZURIA
Kwota dofinansowania – 5 800,00zł
Wkład finansowy własny – 2022,80zł
Wkład niefinansowy własny –1 480,00zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Projekt polega na wsparciu technicznym i zwiększeniu atrakcyjności zajęć w przygotowaniu trzech zespołów do występów poprzez zakup nowego energooszczędnego zestawu nagłaśniającego (kolumny aktywne, statywy, mikser, przewody do mikrofonów) oraz zorganizowaniu i nagłośnieniu koncertu „Jesteśmy z Tobą Ukraino” dla mieszkańców powiatu piskiego i gości z Ukrainy przebywających na terenie naszego powiatu. W zorganizowanych i poprowadzonych 55 warsztatach wzięło udział  35 osób z trzech grup artystycznych młodzieżowych i seniorskich ( Wesoła Gromadka z Pisza, Zarażeni Folkiem i Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Piska"), a w  zorganizowanym koncercie w dniu 26 sierpnia 2022r. "Jesteśmy z Tobą Ukraino" około 300 osób. Uczestnikami była zróżnicowana wiekowo społeczność, która miała możliwość wspólnej integracji, zabawy i rozwój artystyczny. W zajęciach uczestniczyli wolontariusze, którzy przygotowywali oprawę muzyczną warsztatów, zadbali o promocję, informację, ubiór zespołów, zaproszenie gości i przygotowanie organizacyjne koncertu oraz poczęstunku. Czuwali też nad dobrym humorem wszystkich uczestników projektu.


METRYCZKA PROJEKTU - 26/RN/2022
 
TYTUŁ PROJEKTU –OBJAZDOWE KINO -SOLIDARNE Z UKRAINĄ
 
Okres realizacji projektu – 01.06.2022 r. – 30.09.2022 r.
Realizator – Stowarzyszenie Q Przyszłości, grupa nieformalna Bez Granic
Kwota dofinansowania – 5 000,00 zł
Wkład finansowy własny – 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny –0,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 Projekt polegał na integracji międzynarodowej oraz na stworzeniu bezpiecznego otoczenia poprzez wspólnego oglądanie projekcji filmowej mieszkańców powiatu piskiego oraz obywateli Ukrainy. Zorganizowane w dniach:   12 sierpnia 2022 roku oraz  26 sierpnia 2022 roku,  letnie kino pod chmurką cieszyło się dużym zainteresowaniem. Można było zauważyć, iż jedną z głównych potrzeb naszego społeczeństwa jest potrzeba bliskości, bezpieczeństwa a tym samym zapomnienie o złych wspomnieniach.  Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu zostały złamane wszelkie bariery pokoleniowe oraz językowe.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści