Od Baśni do Prawdziwego Życia - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
„OD BAŚNI DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA UKRAIŃSKIE I POLSKIE LEGENDY”

Projekt "OD BAŚNI DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA" - UKRAIŃSKIE I POLSKIE LEGENDY dotyczył zorganizowania wymiany młodzieży, podczas której uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie wymiany myśli, idei, zainteresowań, poznawania ukraińskiej i polskiej tradycji, historii, legend i dziedzictwa narodowego. Głównym celem projektu była integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz wzajemne poznanie kulturowe naszych  społeczeństw, ich zwyczajów, obyczajów, języka. Na tle poznania kulturowego uczestnicy uczestniczyli w procesie pozaformalnej edukacji, podczas której zastosowane zostały różnorodne metody pracy, w tym warsztaty integracyjne, kulturowe, literackie, spotkania, gry, zabawy, animacje językowe, wieczory polsko-ukraińskie, terenowe gry symulacyjne. Pracując i bawiąc się jednocześnie w międzynarodowych zespołach, młodzi rozwijali własną pomysłowość i kreatywność. Uczestnicy projektu postanowili  zgłębić tajniki świata legend i baśni polskich i ukraińskich, poznać korzenie współżyjących ze sobą odrębnych kultur i odnaleźć jak najwięcej wspólnych motywów łączących sąsiednie narody. Podczas wymiany młodzież przedstawiła przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne wybranych legend lokalnych i narodowych i tym samym powstał „Bank legendowych motywów, postaci i wydarzeń”, z którego czerpać będziemy nadal wiedzę, przygotowując wspólne legendy o dobrych sąsiadach. W rezultacie projektu przygotowane zostało legendarne polsko- ukraińskie przedstawienie w formie fabularnej gry terenowej „Od baśni do prawdziwego życia”, której scenarzystami, aktorami, reżyserami, dźwiękowcami i tłumaczami była sama młodzież.   Odbyły się też wybory Miss i Mister Legendy.  Polsko- Ukraińska Wymiana Młodzieży i projekt „Od baśni do prawdziwego życia - ukraińskie i polskie legendy” był wyjątkowym doświadczeniem międzykulturowym, umożliwiającym uczestnikom projektu “dotknięcie”, w ciągu kilku dni, nowej kultury, nieznanych tradycji i języka. Szczególnie ważne jest, iż zostały nawiązane bliskie przyjaźnie a lokalne społeczności mogą korzystać  z rezultatów projektu, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i kulturowym. Uwieńczeniem działań jest nakręcony przez młodzież film promujący wymianę.

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści