O programie PAFW - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Cel programu
Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.
.


Pomysł na program
Dzięki różnorodnej ofercie programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie dodatkowej energii obywatelskiej, wzmacniającej miejscowy kapitał społeczny.  Stąd pomysł, żeby umożliwić połączenie sił różnych grup i instytucji, które chciałyby zaangażować się we wspólną partnerską inicjatywę. Suma ich wiedzy i doświadczeń pozwala realizować szeroko zakrojone projekty społeczne.
Do wzięcia udziału w programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostały zaproszone wybrane społeczności z gmin, gdzie były realizowane liczne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród partnerów znaleźli się uczestnicy m. in. następujących programów: Działaj Lokalnie, English Teaching, Liderzy PAFW,  Program Rozwoju Bibliotek, Przemiany w Regionie (RITA)‏, Równać Szanse, Stypendia Pomostowe, Seniorzy w Akcji, Szkoła Ucząca Się (SUS)‏, Wolontariat Studencki.
.


Struktura programu
Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wiodącą rolę w partnerstwie pełni Grupa Inicjatywna, składająca się z beneficjentów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, stanowiąca trzon partnerstwa, która zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą się włączyć w inicjatywę lokalną na rzecz dobra wspólnego. Partnerzy wspólnie realizują projekty w swoich społecznościach lokalnych, a rezultaty tych inicjatyw służą mieszkańcom gmin, na terenie
których są realizowane.
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Wypracowana metoda
W programie Lokalne Partnerstwa PAFW zastosowano innowacyjną, autorską metodę animacji społeczności lokalnych zorientowaną na budowanie dobra wspólnego. Metoda ta została wypracowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z zespołem profesor Anny Gizy z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”  i polega na budowaniu partnerstwa wokół dobra wspólnego, określonego przez partnerów w oparciu o rzeczywistą diagnozę społeczną. Działania na rzecz dobra wspólnego tym różnią się od klasycznego podejścia skupionego na rozwiązywaniu problemów, że partnerstwo opiera się na korzyściach wszystkich partnerów, a komunikacja niesie ze sobą pozytywne wartości. Dobro wspólne rozumiane jest jako dobro, z którego mogą korzystać wszyscy członkowie pewnej społeczności. Współdzielenie tego dobra przynosi członkom społeczności realne korzyści.  Niestety istnienie dóbr wspólnych jest zwykle zagrożone ponieważ wymaga przezwyciężenia różnego rodzaju pułapek i dylematów społecznych. Dlatego też istnienie dóbr wspólnych wymaga od społeczności poczucia odpowiedzialności oraz współdziałania.
.


Działania programowe
Program Lokalne Partnerstwa PAFW jest realizowany od 2008 roku. W trzech pierwszych edycjach zawiązały się 22 partnerstwa na rzecz dobra wspólnego, których działania objęły teren 49 gmin. Dzięki współpracy licznych organizacji pozarządowych, instytucji, firm i mediów udało się dokonać wielu pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach.Obecnie realizowana jest czwarta edycja programu, w ramach której zawiązano 8 partnerstw na terenie 24 gmin.

W pierwszej edycji 175 partnerów zawiązało osiem partnerstw na terenie 16 gmin. Efektem projektów jest miedzy innymi zmiana regulacji prawnych związanych z segregacją śmieci w Żywcu, pierwsze młodzieżowe radio internetowe w Nidzicy i osada neolityczna w Rakszawie. W drugiej edycji 72 partnerów zawiązało siedem partnerstw na terenie 14 gmin. Efekty drugiej edycji obejmują m.in. Klub Flisaka” w Solcu nad Wisłą, questy i szlaki konne na terenie Ziemi Kamiennogórskiej, czy też stworzenie i zaprezentowanie zbioru wzorów tradycyjnych ręczników obrzędowych Podlasia. W trzeciej edycji 137 partnerów zawiązało siedem partnerstw na terenie 19 gmin. Efektem edycji jest m.in. lokalna telewizja obywatelska w Grodzisku Mazowieckim oraz stworzenie przestrzeni aktywności mieszkańców - S.O.W.A. – w Biłgoraju.
Działania prowadzone przez Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wychodzą daleko poza planowane ramy projektów. Zaczynają żyć własnym życiem. Mieszkańcy sami rozwiązują problemy i wspólnie działają na rzecz dobra wspólnego.
Tekst zaczerpnięto z:
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/pl/Opis.html
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści