Organizacja Lokalnego Forum - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse - 2008
Projekt polegał na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu "Równać Szanse" w Rucianem-Nidzie.
Forum (dla 40 uczestników) odpowiadało na nowe lokalne potrzeby, wzmocniło współpracę i poprawiło komunikację pomiędzy władzą lokalną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, szkołami, rodzicami dzieci i młodzieży. Forum doprowadziło do powstania w gminie Ruciane-Nida centrum skupiającym aktywnych ludzi, którym zależy na wyrównywaniu szans młodzieży na dobry start w dorosłe życie.
Uczestnicy i odbiorcy Projektu:
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
- liderzy Programu Równać Szanse
- liderzy PAFW
- przedstawiciele lokalnych instytucji wspierających działania na rzecz równych szans młodzieży:
- organizacji pozarządowych, powiatowych i gminnych władz samorządowych (starosta, burmistrz)
- lokalnych przedsiębiorców
- Domu Kultury
- dyrektorzy okolicznych szkół
- rodzice uczestników realizowanych projektów w Programie „Równać Szanse”
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści