LOWE w Rucianem-Nidzie - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
spdim
LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI, FAMILIJNE LOWE W GMINIE RUCIANE- NIDA JAKO CENTRUM AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ OSÓB DOROSŁYCH.
 
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane- Nida jest centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, który został uruchomiony przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, w ramach pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Gmina Ruciane- Nida, zaś partnerami: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Dom Kultury i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem- Nidzie.
 
Celem LOWE jest prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych z terenu gminy Ruciane- Nida, w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji.
 
Działalność LOWE służy zwiększeniu udziału dorosłych w życiu społecznym, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Chodzi o to by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zainteresowaniem postępami edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju własnych kompetencji.
 
LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE RUCIANE- NIDA TO:
 
1. Modelowe przedsięwzięcie społeczno–edukacyjne jeszcze bardziej przyczyniające się do wzrostu znaczenia i roli szkoły w środowisku lokalnym.
 
2. Szkoła przyszłości – wyposażona w nowoczesne narzędzia i możliwości jeszcze lepszego oddziaływania na dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz środowisko lokalne.
 
3. Szkoła integrująca wiedzę, możliwości i lokalne zasoby z potrzebami tych, którzy uważają, że edukacja chyba jest już im niepotrzebna.
 
4. Nowoczesne i przyjazne miejsce dla ludzi, którzy nie do końca radzą sobie ze sobą, wychowaniem i edukacją swoich dzieci, z brakami w swojej edukacji, z współistnieniem w środowisku lokalnym.
 
5. Szansa na jeszcze lepsze i skuteczniejsze działanie w środowisku lokalnym.
 
6. Innowacja edukacyjna i społeczna,
 
7. Odpowiedzialne, odważne i satysfakcjonujące działanie dla osób dorosłych w ramach innowacyjnego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt „Familijne LOWE” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Gmina Ruciane- Nida.
spdim
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści