„Wspolne Podworko 2022” - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
UWAGA MIESZKAŃCY ORZYSZA. OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW DO KONKURSU „WSPÓLNE PODWÓRKO 2022”.
 
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W RUCIANEM- NIDZIE WRAZ Z BURMISTRZEM ORZYSZA OGŁASZAJĄ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU
 
„WSPÓLNE PODWÓRKO 2022”.
 
W ramach Programu „WSPÓLNE PODWÓRKO 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. Podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i tzw. Inicjatywy Lokalne które:

1) zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

2) wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

3) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty   i rozsądne koszty realizacji,

4) będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego

5) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin składania wniosków: od 03.08 do 30.08.2022

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące do 15.12.2022

Łączna pula środków na granty: 10 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 5 000,00 zł

Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej.
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku mogą konsultować się bezpośrednio z Operatorem konkursu/ Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2B, tel. 510211940, e-mail: kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com, paulina54@interia.eu,. Serdecznie zapraszamy.
Dokumentacja projektowa poniżej:
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści